Засіб зміцнення здоров’я – здоровий спосіб життя

Автор:  Стешиц А.В., Сікальчук  І.М. Джерело: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. Наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 4 (85) 17. – С . 114-117. …

Рекомендації щодо відбору та впровадження освітніх інновацій у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу.

Автор: Житник Б.О. Джерело інформації: Бібліотека журналу «Управління школою». Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи. Частина ІІ / Б.О.Житник.- Х.: Вид.група «Основа», 2015.- стр. 47-60. Вип.10 (154). Посібник орієнтує керівників закладів освіти на методологічні засади розв’язання проблем проектування шкільних систем розвитку освіти й організації діяльності педагогічних колективів щодо впровадження інноваційних систем і …

Дитиноцентризм у викладанні літератури

Автор: Юрій Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя Джерело інформації: Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах  № 5, травень, 2017 р., с. 11-14, електронна адреса (dyvoslovo@ukr.net)  Короткий зміст У статті розкрито систему принципів навчання літератури,  які пов’язані з визнанням дитини головним суб’єктом навчального …

Як використовувати вже видані посібники для 9 класу за новою програмою?

Автор:  Л.І. Хатько, учитель трудового навчання вищої категорії, учитель-методист, Бердянської багатопрофільної гімназії №2,  Запорізька обл. Джерело інформації:  Журнал  «Трудове навчання в школі»  №15-16 (171-172), серпень 2017р. Цього року навчання за новим  державним стандартом розпочали учні   9 класів. Авторські колективи вчителів та науковців підготували й надали на конкурс по чотири варіанти …

Оптимізація освітнього простору ПНЗ шляхом модернізації науково-методичної діяльності.

Автори: Єфремова Анна, Верещагіна Валентина. Джерело інформації: Всеукраїнська газета для педагогів позашкільних навчальних закладів та шкіл «Позашкілля». – 2017. – № 9 (129). – С. 9-24. Важливою складовою навально-виховного процесу позашкільного навчального закладу є методична робота, яка спрямована на розвиток професійної компетентності педагогів і сприяє підвищенню ефективності всього освітнього процесу …

Професійне вдосконалення керівників опорних шкіл в умовах децентралізації освіти.

Автор: Бурцева   Ю. О. та ін. Джерело інформації: збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної  конференції.-Суми .- 2016.-204с. У збірнику представлені матеріали  доповідей учасників  конференції.  Відображено найбільш  актуальні проблеми управління освітнім округом в умовах  створення  ОТГ.

Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи з учнями логопедичної групи підготовчого (першого класу).

Автор: Гіренко Т.О. Джерело інформації: Логопед. Науково-методичний журнал.– 2017. – 9(81) – С. 10-15. Представлено перспективний план корекції порушення мовлення учнів початкових класів, який складено відповідно до програми з української мови для підготовчих, перших класів загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). До плану додано …

Виховуємо патріотів.

Автор: Савенко С.І. Джерело інформації: Журнал «Оборонний вісник», №6, 2017 рік, ст.2-4. Зміни у світовому  співтоваристві, у житті України характеризуються, насамперед, переходом до інформаційної  економіки, принциповою відмінністю якої є повсюдне використання  глобальних інформаційних мереж, можливостей  телекомунікаційного  спілкування для створення й передачі знань. Ефективне інформаційне середовище  сучасної школи характеризується  не стільки встановленими …

Партнерство в освіті: сім’я і школа.

Автор: Вдовиченко О.С.. Джерело інформації: Управління школою. – 2017. – № 25-27. – С. 49-57. Взаємодія двох соціальних інститутів: сім’ї і школи – не втрачає своєї актуальності і сьогодні, наповнюючись новим змістом, що зумовлено процесами, які відбуваються в системі освіти загалом і сім’ї зокрема. У концепції «Нова українська школа» зазначено, …

Рефле́ксія або рефлесі́я? Коли і в який спосіб?

 Автор: В.І. Садкіна. Джерело інформації: «Маленькі секрети учительського успіху. НАВЧАЄМО З  РАДІСТЮ». Навчальне виданя. Харків. Видавнича група «Основа». – 2017. С. 52-64. У посібнику зібрані унікальні педагогічні знахідки з особистого досвіду авторки та цікаві практичні поради щодо організації та проведення уроку, заняття. Розглядаються як традиційні шкільні ситуації, так і новітні …