Нове положення про вибір підручників

Міністерством освіти затверджено нове положення про конкурсний відбір проектів шкільних підручників для 5-9 та 10-11 класів. Документ визначає порядок проведення конкурсного відбору проектів підручників закладів загальної середньої освіти. Передбачається, що конкурс відбуватиметься у два етапи, під час яких спочатку буде проведена науково-методична та антидискримінаційна експертизи проектів підручників, а потім, безпосередньо вибір проектів …

Кейс-технології: використання в навчальному процесі.

Автор: Вікторія Саєнко Джерело інформації: Завуч. Всеукраїнська газета для заступників директорів навчальних закладів. – №24, грудень 2016 року. – С.12-16. У статті висвітлено питання активізації пізнавальної діяльності учнів шляхом використання кейс-технології. Розкривається культурологічна основа появи й розвитку кейс-методу, його принципи і проблеми. Цінним є те, що автор подає структуру кейс-методу …

Керівник творчого об’єднання: функції, ролі, компетенції, професійний стандарт.

Автори: Галина Ковганич, Марія Молчанова. Джерело інформації: Позашкілля. – №1,січень 2018.- С.53-64. У статті  надаються матеріали семінару-тренінгу керівників творчих  об’єднань  Центру позашкільної  роботи Святошинського району м.Києва. Метою такого семінару  є формування  в педагогів системного бачення педагогічної діяльності в контексті сучасних вимог. Наводяться  зразки  моделі   конкурентоздатного керівника творчого  об’єднання  та моделі …

Плануємо стратегічно. Ідеї та ініціативи щодо розвитку позашкільного закладу освіти. 

Автори: Оксана Добровольська, Ірина Пархоменко . Джерело  інформації: Позашкілля.­ – № 1, січень 2018. –  С.4-9 У період  змін, які відбуваються в освіті, педагогічним колективам закладів необхідно  враховувати нові вимоги, які ставить сьогодення. Для цього потрібно постійно змінюватися і працювати на підвищення якості освітніх послуг. Своєрідною реакцією на такі зміни …

Авторський семінар-практикум «Управління науково – методичною роботою в навчальному закладі»: Навчально-методичні матеріали.  

Автор: Н. В. Василенко, зав. кафедри управління та адміністрування КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», док. пед. наук професор. Джерело інформації:  науково – методичний журнал «Управління школою».:  Вид. група «Основа», 2018.  № 1-3. 61-75 с. У  статті закцентовано увагу на важливості організації методичної роботи з педагогічними кадрами, головною метою якої є  …

Спроможності оборони

Автор: Павліковський А. К., Іващенко А. М. Джерело інформації:  Журнал «Оборонний вісник», № 6 – 2017 року Складові  нацбезпеки – С.18-23. Антитерористична операція на Сході України сформувала нове бачення вигляду перспективної системи національної безпеки. Основна діяльність сектору безпеки і оборони України все більше зміщується на ліквідацію гібридних, асиметричних, неявних і …

Технологія ліплення з холодного фарфору аплікаційної композиції. Горобина

Автор: Л. В. Михайленко Джерело інформації: Вихователю ГПД усе для роботи № 12 (72) грудень 2017р. Видавнича група «Основа».  – с. 23-26.   Заняття за інтересами – чи не одне із найулюбленіших занять у групі продовженого дня! Саме тут вихованці розкривають і удосконалюють свої вміння, здібності, таланти, фантазію. Надзвичайно важливо, …

Географія народних промислів України.

Автор. Мурга Л.О., завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Джерело інформації. Географія та економіка в рідній школі. Науково-методичний журнал. – 2017. – № 9 – С. 2 – 6 У даній статті автором  розроблені методичні рекомендації щодо організації та проведення у 9 класі уроку на …

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ

Екологічне законодавство України визначає нормативні рамки охорони природи на різних рівнях, регулювання відносин у галузі використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання й ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на довкілля, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних …

Результати науково-дослідної роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів»

Бібліографічний покажчик Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в  інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. /НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ, статті, наук, консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 4-те вид., допов. – …