Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах Нової української школи.

Науково-методичний матеріал за ред. Косигіної О.В.– Житомир: «Полісся», 2019 –160 с.   Зміст науково-методичних матеріалів спрямовано на розкриття проблемних питань розвитку професійної компетентності педагогів в умовах становлення Нової української школи. Новизна полягає в можливості оптимізувати діяльність учителя в сучасних умовах реформування освіти. Запропоновано підходи впровадження педагогіки партнерства в закладах освіти. Науково-методичні …

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (онлайн), 14 травня 2021 р. Житомир: Вид.ТОВ. «505», 2021, 192 с. Реагуючи на виклики часу, учасники конференції розкривали різні підходи до розгляду означеної проблеми: розвиток професійної компетентності педагогів в умовах дистанційного навчання; трансформація запитів щодо ролі вчителя в умовах сучасних освітніх викликів; науково-методичний супровід особистісного …

Науково-теоретичні та практичні аспекти інклюзивної освіти: психологічний супровід освітнього процесу

Навчально-методичний посібник Науково-теоретичні та практичні аспекти інклюзивної освіти: психологічний супровід освітнього процесу / за заг. ред. І. І. Бойко,                    О. М. Вознюк. Житомир : Полісся, 2019. 212 с.   Посібник присвячений проблемі пошуку шляхів щодо розв’язання актуальних проблем інклюзивної освіти, можливості переосмислення принципів освітньої політики зі створення рівних умов та можливостей для отримання якісної …

Суспільно-гуманітарні аспекти розвитку професійної компетентності педагогів в умовах реформування освіти

Збірник матеріалів (комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін. – Житомир : Полісся, 2019. – 120 с.   У збірнику представлені тези учасників конференції: науковців, практиків у галузі освіти. Розкрито питання професійної компетентності педагогів в умовах дослідно-експериментальної роботи, в інклюзивному освітньому просторі, в …

Методичні рекомендації щодо комплексного оцінювання розвитку дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру

Методичні рекомендації щодо комплексного оцінювання розвитку дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру: навчально-методичний посібник / За ред. О.С. Голентовської. – Житомир: Полісся, 2019. – 88 с.   У навчально-методичному посібнику представлено огляд практичного інструментарію, який може бути використано у процесі здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. Адресований спеціалістам інклюзивно-ресурсних центрів, …

Професійний розвиток педагогічних працівників як необхідна умова реалізації Концепції «Нова українська школа»

Професійний розвиток педагогічних працівників як необхідна умова реалізації Концепції «Нова українська школа», науковий посібник./За ред. О.В. Пастовенського, Житомир: «Полісся», 2019. – 132 с. У посібнику розміщені матеріали за результатами науково-практичної конференції. Статті висвітлюють психолого-педагогічні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти. Представлені напрацювання з питань теорії і …

Напрями та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога і суспільно-гуманітарні аспекти

Напрями та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога і суспільно-гуманітарні аспекти; науково-методичний посібник. – Житомир: ТОВ «505», 2020. – 108 с. У посібнику розміщені науково-методичні матеріали викладачів кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та педагогічних працівників установ і закладів освіти, розглянуті на Регіональній науково-практичній інтернет-конференції. Тематика статей розкриває розвиток професійної компетентності педагогічних і …

Організація індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої освіти

Організація індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / за заг. ред. .О.С.Голентовської:-. Житомир « ТОВ «505», 2020. –  128 с,   У посібнику  представлено огляд низки обов’язкових кроків , необхідних для організації індивідуального освітнього маршруту дитини з особливими потребами у закладі …

Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ

Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ: навчально-методичний посібник / за заг. ред. к. психол. н., доцента Бойко І.І. – Житомир: ТОВ «505», 2020. – 76.   У посібнику розкрито проблеми пошуку шляхів розв’язання питань інтегрованого підходу у створенні особистісно орієнтованого, гуманізованого освітнього простору в …

Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога

Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога: навчально-методичний посібник / за ред.. Косигіної О.В. – Житомир: ТОВ «505», 2020. – 95108 с.   У посібнику розміщено матеріали щодо науково-практичних проблем реалізації андрагогічного супроводу особистісного та професійного зростання педагога в умовах реформування освіти. Виокремлено питання освіти дорослих, дистанційної освіти педагога, здоров’язберігаючих технологій у …