Освітній простір ефективного навчання: підтримка ментального здоровʼя та сприяння у подоланні труднощів під час війни

Освітній простір ефективного навчання: підтримка ментального здоровʼя та сприяння у подоланні труднощів під час війни: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. І. 1. Бойко. Житомир : комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра психології, 2023. – 89 с. У збірнику науково-методичних праць представлено основні принципи та теоретико-методичні основи створення умов для збереження та підтримки ментального …

Освіта на порозі трансформацій

На сайті нашого ОІППО розміщено електронну версію науково-методичного журналу “Педагогічна Житомирщина” №3, 2023. В ньому надруковано сім наукових публікацій з проблем Нової української школи, дошкільної освіти, інклюзивного навчання, запровадження інноваційних технологій в освітній процес. Авторами їх є працівники інституту Корнілова Т., Л. Ковригіна, Т. Завязун, П. Щербань, Л. Роміцина, В. …

Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітній процес: історія та сьогодення.

Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітні процес: історія та сьогодення. Науковий збірник «Велика Волинь», Матеріали регіональної науково-краєзнавчої конференції (Житомир-Бердичів, 8-9 травня 2023 р.). Вип. 65 / Упоряд. П.С. Скавронський. Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2023. 514 с. У науковому збірнику вміщено статті і повідомлення учасників регіональної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Заслуженого вчителя Української РСР А. П. Кащука. Зокрема, представлено такі розділи: – Інноваційні технології …

Створення інклюзивного освітнього простору: стратегії, практики, ресурси

Створення інклюзивного освітнього простору: стратегії, практики, ресурси : матеріали Регіон. наук.-практ. інтернет-конф., 07 червня 2023 р. /Департамент освіти і науки Житомир. обл. військ. адмін. ; КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. – Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023. – 82 с.   До збірника увійшли матеріали Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Створення інклюзивного освітнього простору: стратегії, практики, ресурси», що відбулася 07 червня 2023 року на …

Огляд видань інституту

Імплементація Державного стандарту базової середньої освіти: виклики, реалізація, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн), 15 травня 2023 р. / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР ; КНЗ КОР «Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів» ; Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та ін. – Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023. – 316 с. У збірнику представлені тези та наукові статті учасників конференції: педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої …

Державний стандарт базової середньої освіти як простір реалізації нових можливостей

Державний стандарт базової середньої освіти як простір реалізації нових можливостей: зб. матеріалів Регіон. наук.-практ. інтернет-конференції, 24 квітня 2023 р./ КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, Кафедра методики викладання навчальних предметів. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023.-73 с.   У збірнику представлені тези учасників конференції: педагогічних, науково-педагогічних працівників КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. …

КРОК ЗА КРОКОМ ДО ЗІРОК

Крок за кроком до зірок : метод. посіб. / Наталія Сидоренко ; КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР ; Рижанський ліцей Житомир. обл. – Житомир, 2023. – 216 с. Методичний посібник Сидоренко Н. О. вміщує результати експериментально-досвідної роботи за темою «Психолого-педагогічні особливості трансформації травмівних переживань дітей засобами терапевтичної іграшки». Посібник містить корекційно-розвиткові заняття …

Інклюзивне навчання: організація індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти

Інклюзивне навчання: організація індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти : навчально-методичний посібник / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР ; за ред. О. С. Голентовської. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023. – 156с. У навчально-методичному посібнику представлено огляд низки обов’язкових кроків, необхідних для організації індивідуального освітнього маршруту дитини з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти. Адресовано педагогічним працівникам, які …

Створення, підтримка та розвиток безпечного освітнього середовища в закладі освіти

Створення, підтримка та розвиток безпечного освітнього середовища в закладі освіти: збірник матеріалів Регіон. наук.- практ. Інтернет конф. (12 грудня 2022 року) / КЗ “Житомирський ОІППО” ЖОР, кафедра педагогіки й андрагогіки. – Житомир, 2000. – 64 с. У збірнику представлені тези учасників конференції: науковців, практиків галузі освіти. Адамович І. В. Змістове формування …

Розвиток професійних компетентностей педагогів як необхідна    умова забезпечення якості освіти Нової української школи

Розвиток професійних компетентностей педагогів як необхідна умова забезпечення якості освіти Нової української школи : збірник матеріалів Регіон. наук.-практ. інтернет-конф. (12 жовтня 2022 року) / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін. – Житомир, 2022. – 48 с.   У збірнику представлені тези учасників конференції: науковців, практиків галузі освіти. Основні теми, які розкривали дописувачі: шляхи підвищення якості освіти Нової української школи, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та керівників у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної та післядипломної освіти, науково-методичний супровід та варіативність змісту і форм розвитку професійних компетентностей педагогів НУШ, а також різноманітні інноваційні шляхи особистісного розвитку учнів у закладах …