Новий випуск – з новим змістом

На сайті інституту розміщено перший цього року номер електронного науково-методичного журналу «Педагогічна Житомирщина». Під рубрикою «Наукові публікації» надруковано статті: доктора педагогічних наук, завідувача кафедри суспільно-гуманітарних  дисциплін О.В. Пастовенського, докторка соціологічних наук, професорки кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін О.М. Дікової-Фаворської, кандидатки педагогічних наук, викладача кафедри педагогіки та андрагогіки Л.Л. Фамілярської, завідувача лабораторії впровадження …

НУШ у запитаннях та відповідях: матеріали для підвищення кваліфікації

НУШ у запитаннях та відповідях: матеріали для підвищення кваліфікації / КЗ “Житомирський ОІППО” ЖОР. 2024. 82 с. Сучасна українська освіта відповідає запитам з боку суспільства та особистості, потребам економіки, а також світовим тенденціям. ХХІ століття внесло серйозні корективи у діяльність освітньої галузі, зокрема початкової ланки. Ключовою реформою Міністерства освіти і …

Організація інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти. Відповіді на питання: методичні матеріали

Організація інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти. Відповіді на питання: методичні матеріали/ КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР; за ред. А. В. Гуменюк.- Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023.-46 с. У методичних матеріалах представлено відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають під час планування  та організації інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти. Адресовано педагогічним працівникам, …

У контексті сьогодення

Вийшов з друку четвертий номер електронного науково-методичного журналу «Педагогічна Житомирщина». Основну частину видання складають наукові публікації з проблем  післядипломної освіти, штучного інтелекту, формування в учнів ключових компетенцій, розвитку інформаційно-освітнього середовища, мов національних меншин. Тут розміщено інтерв’ю з начальником управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради Коробейником В. …

Основні аспекти Положення про атестацію педагогічних працівників

Основні аспекти Положення про атестацію педагогічних працівників : метод. матеріали / КЗ “Житомирський ОІППО” ЖОР ; уклад. О. Шабінська. Житомир : КЗ “Житомирський ОІППО” ЖОР, 2023. 74 с. У методичних матеріалах представлено інформацію щодо основних аспектів «Положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 09.09.2022 № 805, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2022 за № 1649/38985, та орієнтовних описів професійних …

Освітній простір ефективного навчання: підтримка ментального здоровʼя та сприяння у подоланні труднощів під час війни

Освітній простір ефективного навчання: підтримка ментального здоровʼя та сприяння у подоланні труднощів під час війни: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. І. 1. Бойко. Житомир : комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра психології, 2023. – 89 с. У збірнику науково-методичних праць представлено основні принципи та теоретико-методичні основи створення умов для збереження та підтримки ментального …

Освіта на порозі трансформацій

На сайті нашого ОІППО розміщено електронну версію науково-методичного журналу “Педагогічна Житомирщина” №3, 2023. В ньому надруковано сім наукових публікацій з проблем Нової української школи, дошкільної освіти, інклюзивного навчання, запровадження інноваційних технологій в освітній процес. Авторами їх є працівники інституту Корнілова Т., Л. Ковригіна, Т. Завязун, П. Щербань, Л. Роміцина, В. …

Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітній процес: історія та сьогодення.

Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітні процес: історія та сьогодення. Науковий збірник «Велика Волинь», Матеріали регіональної науково-краєзнавчої конференції (Житомир-Бердичів, 8-9 травня 2023 р.). Вип. 65 / Упоряд. П.С. Скавронський. Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2023. 514 с. У науковому збірнику вміщено статті і повідомлення учасників регіональної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Заслуженого вчителя Української РСР А. П. Кащука. Зокрема, представлено такі розділи: – Інноваційні технології …

Створення інклюзивного освітнього простору: стратегії, практики, ресурси

Створення інклюзивного освітнього простору: стратегії, практики, ресурси : матеріали Регіон. наук.-практ. інтернет-конф., 07 червня 2023 р. /Департамент освіти і науки Житомир. обл. військ. адмін. ; КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. – Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023. – 82 с.   До збірника увійшли матеріали Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Створення інклюзивного освітнього простору: стратегії, практики, ресурси», що відбулася 07 червня 2023 року на …

Огляд видань інституту

Імплементація Державного стандарту базової середньої освіти: виклики, реалізація, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн), 15 травня 2023 р. / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР ; КНЗ КОР «Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів» ; Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та ін. – Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023. – 316 с. У збірнику представлені тези та наукові статті учасників конференції: педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої …