Журнал «Методист» №4 (100), 2020

Автор: Л. Дейдиш Назва статті: Навчальна програма в позашкільній освіті У статті розглядається програма як технічний термін – це текст алгоритму розв’язування визначеної задачі, записаний за відповідними правилами. Тобто програма – це модель будь-якого освітнього процесу. Для педагога програма є засобом досягнення педагогічної мети, який описує процес взаємодії всіх учасників …

Журнал «Психолог» №2, 2020

Автор: Лариса Костіна Назва статті: Профілактика булінгу як елемент недопущення зміни особистості учня У статті розглядається шкільний боулінг як серйозна соціально-педагогічна проблема. Це одна з можливих причин депресії, на що освітній заклад має розробити стратегію захисту дітей. Автор визначає види булінгу, дає їм наукове обґрунтування. Виокремлюється вплив булінгу на його …

Журнал «Початкова школа» №3, 2020

Автор: Ілона Рашковська Назва статті: Подолання шкільних страхів у дітей молодшого шкільного віку У статті з’ясовуються причини діагностики та подолання страхів у дітей молодшого шкільного віку, що є актуальним, оскільки цей віковий період характеризується високою соціальною сентизивністю, ускладненням системи вимог до дитини. Нова соціальна ситуація розвитку стає у цей період …

Журнал «Дефектолог» №3, 2020

Автор: Тетяна Кетяженко Назва статті: Логопедична допомога як складник інклюзивної освіти Автор аналізує можливості надання освіти з позицій Декларації прав людини. Виокремлює роль інклюзивного навчання як системи освітніх послуг, гарантованих державою. Найбільш ефективними є її методи, у яких задіяні одночасно мовлення з його моторними функціями і моторна система мозку. Визначено …

Журнал «Управління освітою» №3, 2020

Автор: Олесь Каланчин Назва статті: Безпечний інтернет для дитини У статті автор обґрунтовує актуальність Національної стратегії із захисту дітей в інтернеті. Її завдання – убезпечити дитячу аудиторію в кіберпросторі. Визначень етапи формування стратегії: – дослідження проблем, визначення потреб суспільства у сфері інтернет-захисту; – зустріч між державим і громадським секторами для …

Журнал «Практика управління закладом освіти» №3, 2020

Автор: Інна Горбенко, Ніна Омельяненко Назва статті: Березень: відкриваємо інклюзивний клас У статті автори обґрунтовують необхідність посилення організаторської роботи щодо інклюзивної освіти. Дають практичні рекомендації з навчання дітей з особливими освітніми потребами. Визначено конкретні етапи відкриття інклюзивних класів; дії засновників класу, дирекції. Виокремлена позиція психолого-педагогічного супроводу, який здійснюється відповідною командою. …

Журнал «Методист»

Автор: Наталія Захарченко Назва статті: Освіта ХХІ століття: онлайн чи офлайн Джерело інформації: журнал «Методист» № 2, 2020 Зміст: Змінюються технології – змінюється освіта. У школі активно використовуються онлайн-інструменти, хоча, як констатує автор, онлайн-навчання не замінить класичне. Можливо, у майбутньому виникне гібридний варіант, у якому поєднають і онлайн-, і офлайн-елементи? Читачеві …

Журнал «Методист» №1, 2020

Марина Скрипник Шкільний урок XXI ст.: типи, проекти, аналіз і нотатник педагога   Автор відзначає, що учити так тепер, як здійснювалось протягом кількох століть, а саме передаючи знання від учителя до учнів – загрозливе явище для суспільного й культурного явища. Тому актуальною є теза продуктивності педагогічного мислення, яке має знайти …

Журнал «Вища освіта України» №4, 2019

Віктор Андрущенко Екологічна парадигма української освіти У статті екологічна проблема розглядається як одна з найбільш загрозливих у системі глобальних проблем людства. Автор визначає формування екологічної свідомості як основне завдання вирішення екологічної проблематики, насамперед з позицій освіти. Це обумовлює необхідність суттєвих  зрушень в екологічному мисленні, світорозумінні і світогляді людей, відповідних змін …

Особлива дитина: навчання і виховання №3 (91), 2019

Ірина Родименко, Оксана Михайленко Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу в умовах спеціального навчання учнів з комплексними порушеннями   У статті розглянуто проблеми організації індивідуального навчання дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку в умовах сучасної України. Наведено прийоми реалізації індивідуального підходу в навчанні учнів із комплексними порушеннями в умовах спеціального навчання. …