Журнал «Практика управління дошкільним закладом» №1, 2022

Автор: Ольга Назаренко, Наталія Олексюк Назва статті: Як за допомогою профстандарту вибудувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку педагога Автори розповідають про використання професійного стандарту «Вихователь закладу освіти» та надання педагогу кваліфікованої допомоги. Пропонується чотири кроки побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку. Визначити пріоритети Перегляд професійних стандартів, ознайомлення з досягненнями дошкільної освіти. Здійснити самооцінювання Усвідомлення …

Український історичний журнал №5, 2021

Автор: Віталій Перкун Назва статті: Допоміжні історичні дисципліни: підсумки та перспективи студій Матеріал статті актуалізує кроки і завдання, які слід реалізувати задля виведення допоміжних історичних дисциплін на якісно новий рівень. Насамперед ідеться про системні зміни у підготовці фахівців. Автор обумовлює необхідність сприйняття різних методологічних пропозицій в осмисленні того, чи є історична наука, …

Журнал «Практика управління дошкільним закладом» №1, 2022

Автор: Володимир Зиль Назва статті: Створюємо та виконуємо стратегію розвитку закладу: план для керівника Автор висловлює своє бачення стратегічного бачення розвитку закладу, в якому відображено творчий та професійний потенціал учасників освітнього процесу. Визначено порядок розробки стратегії, контролю за її реалізацією. Проаналізовано виконання комунікаційних та інтеграційних функцій стратегії. Розроблено карту аналізу …

Журнал «Практика управління закладом освіти» №1, 2022

Автор: Вікторія Савенець Назва статті: Цифровізація освітнього процесу: як розпочати Автор пропонує методику підготовки закладу і педагогів до впровадження електронної системи управління навчаням. Пропонується чотири кроки, які допоможуть запровадити цифрові технології в освітньому процесі. Підготовка педагогів. Організація консультацій з ними . Обрання відповідального за цифровізацію. Підвищення рівня цифрової грамотності педагогів. Обрання …

Журнал «Дивослово»  №11-12, 2021

Автори: Роксана Харчук Назва статті: Шкільна програма з української літератури як заручниця ревізії літературного канону «жертва осучаснення» Автор визначає роль канонів, які є основою будь-якої шкільної лектури, зорієнтованих на дитячого читача, хоча віддзеркалює основні позиції академічного канону. Аналізує підходи авторів шкільної програми, які всупереч вимогам професіоналізму реагували не на потреби …

«Український історичний журнал»  №4, 2021

Автори: Харковенко Р., Рішняк О. Назва статті:  З історії пам’яткоохоронної справи в Україні і питання культурної політики та збереження національної спадщини. Автори висвітлюють історію і особливості формування сфери охорони культурної спадщини України. З’ясовано історичні витоки , чинники створення дієвої та ефективної системи збереження її об’єктів і пам’яток. Обумовлюється необхідність створення результативної …

Практика управління закладом освіти №11, 2021

Автор: Ганна Мозирко Назва статті: Новий професійний стандарт: вивчаємо вимоги до директора школи Автор розкриває основні позиції нового професійного стандарту керівника закладу загальної середньої освіти, визначає компетентності, знання та вміння, якими він має володіти. Виокремлює: які обов’язки має виконувати; хто може бути керівником; як має підвищувати кваліфікацію; – якими загальними компетентностями має …

Український  історичний журнал»  №2, 2021

Автори: Сергій Романов Назва статті:Історичний дискурс Лесі Українки: література як форма пізнання ( до 150-річчя з дня народження) Автор простежує особливості авторської концепції твору на історичні теми, крізь призму означеної концепції та в контексті українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. розглядає єдиний драматичний твір Лесі Українки, написаний на …

Журнал «Слово і час» №3 (717), 2021  

Автори: Володимир Поліщук Назва статті:Пантелеймон Куліш у долі й творчості Михайла Старицького У статті докладно проаналізовано життєві й творчі взаємини двох класиків українського письменства ХІХ ст., визначальний кут зору – «від»                     М. Старицького. Простежено аспекти як біографічного, так і творчого плану. Зроблено акцент на помітних відмінностях рис характеру та вдачі …

Журнал «Мистецтво та освіта» №2(100), 2021

Автор: Людмила Масол Назва статті: Професійні орієнтації старшокласників у сфері мистецтва та креативних індустрій У статті обґрунтовано авторську методику формування професійних орієнтацій старшокласників на творчі професії у сфері мистецтва та креативних індустрій під час опанування інтегрованого курсу «Мистецтво». Методика передбачає включення до змісту освіти, насамперед у підручники системи варіативних художньо-практичних …