Журнал «Вісник науки та освіти» №1, 2024

Автор: Словік О. Назва статті: Сутність поняття «технологія навчання»: сучасні методологічні підходи Ключові слова: технологія  навчання, методологічні підходи, дидактичний підхід, системний підхід, технологічний підхід Анотація. У статті схарактеризовано сутність поняття «технологія навчання»  з  точки  зору  ключових  методологічних  підходів  на  основі аналізу  сучасних  наукових  джерел. Технологія  навчання  розглядається як  процесуально-операційний  елемент  …

Журнал «Вісник науки та освіти» №4, 2024

Автори: Шарова Т., Землянська А. Назва статті: Дистанційне навчання в умовах війни: використання штучного інтелекту в освіті Ключові слова:   дистанційна  освіта,  війна,  конфлікт,  штучний інтелект, безпека даних, персоналізоване навчання, освітній процес. Анотація.  У статті акцентовано увагу на тому, що умови війни та військових конфліктів створюють надзвичайні виклики для суспільства, …

Журнал «Нова педагогічна думка» №1 (117), 2024

Автори: Антонюк О., Васькіна Н., Остапюк Г., Юра І. Назва статті: Духовно-моральне виховання учнівської молоді як умова сталого розвитку особистості Ключові слова: мораль, виховання, духовно-моральне виховання, ціннісні орієнтації, сімейне морально-духовне виховання, освітній процес, позакласна робота, особистість.  Анотація. У статті розглядаються особливості духовно-морального виховання учнівської молоді як умова сталого розвитку особистості. …

Український педагогічний журнал №1, 2024

Автори: Пушкарьова Т., Коваль-Мазюта М. Назва статті: Формування відкритого освітнього простору територіальних громад сільської місцевості Ключові слова:  об’єднана територіальна громада управління освітою в сільській місцевості відкритий освітній простір. Анотація. Розпочата в Україні децентралізація освітньої системи завбачує передачу значної низки повноважень з організації й забезпечення життєдіяльності громад від центральних владних інститутів …

Журнал «Вісник Національної академії педагогічних наук України» №1 (6), 2024

Автор: Засєкіна Т. Назва статті: Концептуальні засади розроблення модельних навчальних програм для профільної освіти Ключові слова:  профільна середня освіта, Нова українська школа, зміст освіти, профільне навчання, академічне спрямування профільної освіти Анотація. У повідомленні розглянуто проблему розроблення змісту профільної середньої освіти. З’ясовано суть поняття освітній компонент. Запропоновано концептуальні засади укладання модельних …

Журнал «Вісник науки та освіти» №1 (19), 2024

Автори: Рачковський А.В., Рябовол Г.С., Ушакова С.В., Перелигіна О.І. Назва статті: Актуальні проблеми дистанційного навчання: психологічний аспект Ключові слова: організаційно-педагогічні проблеми, модульність, варіативність, критичне мислення. Анотація: У статті представлені результати опитування учнів та викладачів вищого навчального закладу про їхнє ставлення до дистанційного навчання у сучасному варіанті та психологічних проблем, що …

Український педагогічний журнал №1, 2024

Автор: Петрук О. Назва статті: Особливості сучасних молодших школярів: орієнтири для навчальної взаємодії Ключові слова: молодші школярі, навчально-пізнавальні процеси, багатозадачність, кліпове мислення, навчальна взаємодія, цифровий простір. Анотація: Нині здобувачами початкової освіти є діти, які зростають ірозвиваються під впли-вом цифрових технологій. Постійне перебування вонлайн-просторі формує внової генераціїпередусім ті здатності, що необхідні …

Журнал «Науковий вісник» №4, 2023

Автор: Матохнюк Л. Назва статті: Психологічна готовність керівників закладів загальної середньої освіти до управлінської діяльності Ключові слова: психологічна готовність, професійна діяльність, керівник, управлінська діяльність, психоло-гія управління, структура психологічної готовності. Анотація: Мета статті – проаналізувати дослідження щодо підходів у визначенні змісту та структури психологічної готовності керівників закладів освіти до управлінської діяльності, …

Український педагогічний журнал №4, 2023

Автор: Кияновський А. Назва статті: Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах сучасного освітнього простору Ключові слова : компетентнісно орієнтована освітня діяльність; професійна компетентність педагога; культурологічний підхід до освітнього процесу; спільна дія вчителя та учня; нетрадиційні форми роботи; атмосфера творчого пошуку. Анотація: Статтю присвячено особливостям розвитку професійної компетентності педагогів КЗ «Навчально-виховний …

Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» серія «Педагогічні науки» випуск 27 (56), 2024

Автор: Перевознюк  В. Назва статті: дієвість педагогіки місця (place‐based education)  в аспекті формування активної громадянської позиції  Ключові слова: педагогіка  місця (Place‐based education  або PBE); формування  активної  громадянської позиції; громадянська активність;  територіальна   громада; взаємодія школи і громади; метод  проєктів. Анотація. У статті розглянуто  ефективності педагогіки місця (PBE) в аспекті формування активної …