Журнал: «Педагогічний пошук» №3 (119), 2023

Джерело:https://sites.google.com/view/pedposhuk/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80 Автор: Остапійовський І., Радецька І. Назва статті: Управлінське рішення як важливий чинник реалізації педагогіки партнерства Ключові слова: менеджмент, управлінське рішення, Нова українська школа, педагогіка партнерства. Анотація. Важливим пріоритетом у діяльності освітян є реалізація Концепції «Нова українська школа». Зміст її в концентрованому вигляді відображено у формулі НУШ. Серед дев’яти складових цієї формули важливу роль відводиться …

Журнал: «Нова педагогічна думка» №115(2023)

Джерело:http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/576 Автор: Тетяна Гавлітіна Назва статті: Інноваційні освітні практики: створення та впровадження в Новій українській школі Ключові слова: інноваційні освітні практики, Нова українська школа, педагогічний досвід, новаторство, освітні тренди Анотація. У статті проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід створення й використання інноваційних практик для потреб Нової української школи. Окреслено актуальність сучасних підходів і практик у системі загальної середньої освіти як природний процес …

Журнал: «Освітні обрії» №1, 2023

Джерело:https://znayshov.com/News/Details/naukovopedahohichnyi_zhurnal_osvitni_obrii_1_2023 Автор: Галина Розлуцька Назва статті: Аксіологічні детермінанти патріотизму дітей та молоді в умовах війни Ключові слова: громадянськість, патріотизм, цінності, національна самоідентифікація, активна позиція Анотація. У дослідженні йдеться про різку трансформацію світоглядних позицій українських громадян, зумовлену військовими діями на території України. Особливо виразно нові ціннісні детермінанти проявляються у дітей та молоді. Автором вказано на реальну загрозу денаціоналізації, втрату державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, що привели до переосмислення національного самоусвідомлення, державницької позиції, військового обов’язку, громадянської активності тощо. Наголошується на патріотичних цінностях, які протягом останніх десятиліть вважались другорядними …

Журнал: “Вісник науки та освіти” №8/2023

Джерело: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/6170/6203 Автори: Григошкіна Я., Яненко І., Оверчук О. Назва статті: Мовні практики та комунікативний підхід у викладанні англійської мови: аналіз впливу на результативність навчання. Ключові слова: методика викладання, іноземні мови, інноваційні підходи,  мовні  практики,  ефективність  навчання,  комунікативний підхід,  комунікативне  навчання  мові,  комунікативна мовленнєва компетенція. Анотація. Методика викладання іноземних мов у закладах освіти постійно  вдосконалюється.  Фахівці  намагаються  визначити,  яка  з методик  вивчення  мов  є  найбільш  результативною.  Зміни,  які відбуваються  у  світі  в  …

Журнал: «Вісник Національної академії педагогічних наук України» №5, 2023

Джерело: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/357/420 Автори: Курило В., Караман О. Назва статті: Національно-патріотичне виховання особистості як засіб інформаційно-психологічного спротиву російській агресії в Україні Ключові слова: національно-патріотичне виховання, інформаційно-психологічна війна, інформаційно-психологічний спротив, інформаційно-психологічна безпека, особистість, загальнолюдські та національні цінності, національно-патріотичний світогляд, образ майбутнього України Анотація. У доповіді наведено теоретичне обґрунтування феномена «національно-патріотичне виховання особистості» як засобу інформаційно-психологічного спротиву російській агресії в Україні. Встановлено, що інформаційно-психологічна війна – це цілеспрямоване широкомасштабне оперування здоровим глуздом суб’єктів, вплив на свідомість інформаційно-психологічними засобами, який викликає трансформацію психіки, …

Журнал: «Нова педагогічна думка» №2, 2023

Джерело: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/546 Автори: Мельник Н. Назва статті: Розбудова системи оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти Нової української школи Ключові слова: компетентнісна освіта, державні освітні стандарти, види оцінювання, формувальне оцінювання, результати навчання учнів. Анотація. На основі аналізу наукових праць і здійснених досліджень, нормативно-правових документів у галузі освіти окреслено сутність і роль оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у контексті вимог Нової української школи. Акцентовано увагу на важливості розбудови системи оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти, її основних складових (принципи, функції, основні цілі, об’єкти, види, форми та способи, методи; шкала, критерії, …

Журнал: Вісник науки та освіти №7(13), 2023

Джерело: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/5762/5795 Автори: Рябошапка О.В., Кравчук О.В. Назва статті: Підготовка майбутніх педагогів до реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою ланками освіти Ключові слова: наступність, підготовка педагогів, дошкільна освіта, початкова освіта, освітня програма, діти дошкільного віку, молоді школярі. Анотація. У статті піднято проблему підготовки майбутніх педагогів до реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою панками освіти. З’ясовано, що така потреба спричинена вимогами сьогодення, що потребує …

Вісник науки та освіти №7(13), 2023

Журнал. Джерело: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/5734/5766 Автори: Довбня С., Шулигіна Р. Назва статті: Підготовка майбутніх вихователів до  формування ігрової компетентності у дітей  дошкільного віку Ключові слова: підготовка  майбутніх  вихователів,   формування  ігрової компетентності дітей дошкільного віку. Анотація. У дослідженні розкрито особливості підготовки майбутніх вихователів до формування ігрової компетентності дітей дошкільного віку (на матеріалі дисципліни «Практикум з ігрової діяльності дітей дошкільного віку»). Визначено, що майбутнім вихователям закладів дошкільної освіти важливо …

Журнал: Освіта. Інноватика. Практика, 11(2), 2023.

Автори: Ревуцька, О.,  Пархоменко, М. Назва статті: Формування у дітей дошкільного віку з недорозвиненням мовлення смислової організації зв’язного мовленнєвого висловлювання Ключові слова:  порушення мовлення, смислова організація зв’язного мовленнєвого висловлювання, сенсомоторні порушення, сенсомоторна корекція Анотація Стаття присвячення вивченню особливостей смислової організації зв’язного мовленнєвого висловлювання у дітей старшого дошкільного віку з недорозвиненням мовлення; розглянуто характеристику, закономірності та умови розвитку зв’язного мовлення (розгорнутого мовленнєвого повідомлення) в онтогенезі; описано механізм порушення та особливості зв’язного мовленнєвого висловлювання у дітей дошкільного віку з різними мовленнєвими порушеннями (ринолалією, дизартрією та експресивною алалією); описано зміст та результати емпіричного вивчення зв’язного мовлення та …

Журнал Педагогічний вісник ПОДІЛЛЯ №2 (2023)

Автор : Лілія ЛИС Назва статті : Методична складова: пошук і стратегія Зміст. 2018 рік став знаковим для нашого педагогічного колективу. Адже це був початок реалізації Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» і можливість спілкування з науковцями, практиками, фахівцями різних рівнів упродовж останніх чотирьох років. Аксіомою стало розуміння, що старт успішних інноваційних змін …