Журнал «Фізика та астрономія у рідній школі» №3, 2021

Автор: Марія Мищик Назва статті: Використання методу проєктів як засобу вивчення фізики під час дистанційного навчання Джерело інформації: журнал «Фізика та астрономія у рідній школі» №3, 2021 Зміст: У зв’язку з запровадженням дистанційного навчання вчителі обирають форми і методи організації освітнього процесу, використовують конкретні освітні платформи, онлайн-сервіси та інструменти, у асинхронному режимі …

Журнал «Дошкільне виховання» №9, 2021

Автор: Ольга Рейпольська Назва статті: Сучасні діти і цифрова компетентність Джерело інформації: журнал «Дошкільне виховання» №9, 2021 Зміст: Автор наголошує на важливості формування цифрової компетентності і на основі цього визначає завдання, які стоять перед педагогами дошкілля. Читачам пропонується перелік форм роботи, з цієї проблеми та умови організації роботи дошкільників із цифровою технікою. Виокремлено …

Журнал «Практика управління закладом освіти» №9, 2021

  Автор Н. Омельяненко Назва статті: Оцінювання результатів навчання учнів: алгоритм організації та точки контролю Джерело інформації: журнал «Практика управління закладом освіти» №9, 2021 Зміст: У статті виокремлено управлінські аспекти та алгоритм роботи та чеклісти, для контролю оцінювання і результатів навчання учнів на основі нових методичних рекомендацій МОНУ. Розкривається зміст точок …

Журнал «Практика управління дошкільним закладом» №9, 2021

Назва статті: Порядок організації діяльності інклюзивних груп удосконалено: сім змін Джерело інформації: журнал «Практика управління дошкільним закладом» №9, 2021 Зміст: В освіті доповнено порядок створення та діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти. Рішення про утворення інклюзивної групи приймає керівник закладу. Запроваджено п’ять рівнів підтримки дітей в освітньому процесі. Прописано механізм …

Журнал «Методична скарбничка вихователя» №9, 2021

Автор: Н. Гавриш Назва статті: Анімація – найкоротший шлях від думки до образу Джерело інформації: журнал «Методична скарбничка вихователя» №9, 2021   Зміст: стаття має допомогти: – означити та реалізувати ключові ідеї теми; – наповнити змістом кожен з чотирьох проєктів; – опанувати секрети організації творчого процесу; – упровадити в роботу …

Журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» №9, 2021

Автор: О. Брежнєва, М. Машовець Назва статті: Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі: акценти для педагогів-практиків Джерело інформації: журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» №9, 2021 Зміст: автор обґрунтовує запровадження інновацій, які спонукають педагогів шукати нові підходи до організації освітнього процесу. Саме на це орієнтує новий Державний стандарт, що передбачає формування базових компетентностей дитини …

Журнал «Дивослово» №7–8, 2021

У журналі подано календарно-тематичне планування з української мови і літератури для 5–11 класів, в т.ч. 10–11 класів профільного рівня. Плани складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова…– К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07.06.2017 р.). Hits: 38

Журнал «Іноземні мови» №2, 2020

Автор: Паршикова О.О. Назва статті: Готуємо майбутніх учителів до застосування комунікативно-ігрових технологій у навчанні німецької мови у новій українській школі Джерело інформації: журнал «Іноземні мови» №2, 2021 Зміст:   У статті розглянуто проблеми професійної підготовки майбутніх учителів німецької мови до застосування комунікативно-ігрових технологій у навчанні учнів нової української школи. Обґрунтовано доцільність розробки та викладання вибіркового курсу …

Журнал «Дошкільне виховання» №7, 2020

Автор: Ольга Безсонова Назва статті: Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Джерело інформації: журнал «Дошкільне виховання» №7, 2021 Зміст:   Автор розкриває проблему впровадження оновленого базового компонента освіти. Окреслила ключові аспекти формування предметно-практичної, технологічної компетентності. У статті визначені пріоритетні види діяльності (предметно-практична, конструкторська, трудова, художньо-продуктивна). Відхід від принципів традиційної педагогіки та вихід на діяльнісний вибір …

Журнал «Історія в рідній школі» №3, 2021

Автор: Тарас Чухліб Назва статті: До питання про нову концепцію та програму викладання історії України Джерело інформації: журнал «Історія в рідній школі» №3, 2021 Зміст: Автор акцентує увагу на проблемі методики викладання курсу історії для учнів 5-х класів. Він робить висновок, що навчальний матеріал про минуле рідного краю, населеного пункту необхідно викладати …