Лабораторія навчально-методичної інформації

Лабораторія навчально-методичної інформації

Лабораторія навчально-методичної інформації є структурним підрозділом Інституту. Її робота спрямована на інформаційне та науково-методичне забезпечення післядипломної педагогічної освіти, удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області, поширення інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу.

Лабораторія готує до випуску електронний науково-методичний журнал «Педагогічна Житомирщина». Засобами журналу висвітлює педагогічні дослідження, зміст та результати дослідно-експериментальної роботи, поширює перспективний педагогічний досвід.

Проводить роботу з підготовки: підручників, навчальних посібників, тематичних збірників наукових праць, матеріалів конференцій, монографій, інструктивно-методичної літератури та іншої інформаційно-методичної продукції Інституту, яка сприяє підвищенню якості освіти. Співпрацює у цьому напрямку з авторами та укладачами, видавництвами та друкарнями.

Здійснює попереднє редакційне опрацювання матеріалів, поданих структурними підрозділами Інституту, працівниками установ та закладів освіти.

Аналізує та узагальнює матеріали за підсумками огляду фахових методичних та наукових видань Інституту, готує інформаційні огляди освітянських новин та подій в освіті.

Забезпечує виготовлення документів про загальну середню освіту для випускників області.

Використовує можливості виставкової діяльності для пропаганди кращих освітянських здобутків, популяризації науково-методичних напрацювань.

Здійснює бібліотечно-інформаційний супровід наукової та методичної діяльності, бере участь у формуванні електронного каталогу бібліотеки.

Поштова адреса: 10014 Житомир, вул. Покровська, 20б, комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, тел. (0412) 47-36-58

Електронна пошта: centrmetodinform@gmail.com