Журнал «Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти». Серія «Педагогіка. Психологія» №4, 2023

Автор: Швець Т.

Назва статті: Тьюторські технології розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів

Ключові слова: тьютор, тьюторинг, соціально-особистісні компетентності, тьюторські технології, індивідуальна освітня траєкторія, тьюторіал, портфоліо

Анотація. Мета статті – проаналізувати та схарактеризувати тьюторські технології, що сприяють розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні таких підходів: гуманістичного, що передбачає врахування індивідуальних особливостей кожного учня; системного, який дає нам змогу сприймати та аналізувати тьюторський процес як цілісну систем; синергетичного, який методологічно підсилює процес формування індивідуальності суб’єкта навчання і виховання, який займає активно-творчу позицію та демонструє волю до пошуку індивідуальної стратегії самовизначення в житті та самореалізації; діяльнісного, що ґрунтується на визнанні діяльності основою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості. Наукова новизна полягає в тому, що, використовуючи метод аналізу науково-педагогічної літератури, автором визначено тьюторські технології, що є інтегрованим комплексом, який зумовлює досягнення кінцевої мети – максимального, відповідно до індивідуальних особливостей учнів старших класів, рівня розвитку соціально-особистісних компетентностей. А також здійснено змістовну характеристику тьюторських технологій. Висновки. Тьюторська програма, що спроєктована тьютором або колективом тьюторів на основі методичної концепції тьюторського процесу й спрямована на розвиток соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів, передбачає використання тьюторських технологій, а саме: технології індивідуальної освітньої траєкторії учня, технології портфоліо учня та технології проведення тьюторіалу. Це вимагає певних умов для їх реалізації, системності та структурованості, а також наявності тьюторської компетентності тьютора. Завдяки здатності вчителя-тьютора провадити тьюторську діяльність уможливлюється індивідуалізація освітнього процесу в старшій школі, що передбачає навчальний, виховний та розвивальний процеси.

Джерело: https://journals.academ.vinnica.ua/index.php/ped-psyh/article/view/110