Журнал «Вісник Національної академії педагогічних наук України» №6 (1), 2024

Автори: Пометун О., Гупан Н.

Назва статті: Конструювання змісту історії як обов’язкового предмета профільної освіти

Ключові слова: профільна середня освіта, навчання історії, обов’язкові освітні компоненти, зміст профільного навчання історії

Анотація.  У статті розглянуто питання конструювання змісту історичної освіти у профільному навчанні. Підкреслено потенціал історії у формуванні особистості випускника закладу середньої освіти. Висвітлено різноманітний досвід європейських країн у побудові курсів історії у старшій школі, який базується на концентричному та хронологічно послідовному підходах до її структурування. Визначено проблеми створення історичного змісту, серед яких: принципи відбору змісту за умов обмеженого часу на їх вивчення за базовим навчальним планом, встановлення хронологічних рамок окремих історичних курсів, особливо матеріалу, пов’язаного з вивченням сучасності, можливості розроблення інтегрованих курсів вітчизняної та всесвітньої історії, невідповідність вимог Державного стандарту профільної середньої освіти й чинних підходів до створення ефективної моделі навчання історії. Дані досліджень вчених Інституту педагогіки НАПН України засвідчили, що більшість вчителів історії вважають оптимальним викладання історії у закладах профільної освіти у вигляді двох окремих предметів: Історії України і всесвітньої історії протягом трьох років. Розподіл навчального історичного матеріалу за роками навчання залишається дискусійним питанням, так само як і концепція викладу сучасної історії, зокрема подій початку 20-х років ХХІ ст. і широкомасштабної агресії рф проти України.

Джерело: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/446