Миронюк Олена. Оцінка як стимул до успіху

Автор: Миронюк Олена

Назва статті: Оцінка як стимул до успіху

Журнал: «Учитель початкової школи». – № 1. – 2017. – С.9-13.

У додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. № 1/9-437 «Методичні рекомендації. Початкова школа» акцентовано увагу вчителів початкових класів на проблемі оцінювання навчальних досягнень учнів. Результати навчальних досягнень не озвучуються в класі та на батьківських зборах. Педагогічна оцінка відображається в оцінювальних судженнях і висновках учителя вербально. Важливо гуманно і відповідально ставитися до оцінювання, не оцінювати незасвоєне, формулювати оцінювальні судження по-різному, заохочувати учнів до рефлексивних суджень, самоконтролю і самооцінки.

Автор статті розкриває переваги вербального оцінювання та демонструє розмаїття засобів його здійснення. Вона погоджується із видатними педагогами Ш.О. Амонашвілі, О.Я. Савченко, В.О. Сухомлинським, що оцінка формує у дітей хибну мотивацію навчання. Тому вони відстоюють позицію «навчання без оцінок», розуміючи під цим змістовне словесне оцінювання діяльності учнів.

У статті аналізуються зміст і мета вербального оцінювання, його види, об’єкти оцінювання, вимоги до вербального оцінювання. Найбільшу увагу приділено прийомам вербального оцінювання. Наводяться численні приклади позитивних оцінних суджень, негативних оцінних суджень, амбівалентних оцінних суджень.

Матеріали статті допоможуть вчителям початкових класів опанувати сучасним прийомами і методами оцінювання з метою подальшого розвитку особистості учнів.

Залишити відповідь