ІНОЗЕМНА МОВА

Автор. Гуменюк І.

Назва статті. Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів іноземних мов як дієвий інструментарій управління розвитком їхньої фахової компетентності.

Джерело інформації. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка». Випуск 5(9), 2018 р.

Зміст. Сучасна школа потребує вчителя, котрий перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень, здатен не тільки працювати у новому форматі, а також є конкурентоспроможним, удосконалює свої професійні уміння, навчається впродовж усього життя, використовує різні інструменти керування власним професійним розвитком, одним з яких є Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів іноземних мов (Рамка).

У статті розглянуто структуру Рамки, яка визначає основні напрями безперервного професійного розвитку вчителів, є засобом усвідомлення професійної ролі вчителя як фасилітатора учіння, інструментом для вимірювання рівня фахової підготовки вчителів, а також путівником для вчителів у плануванні подальшого удосконалення професійної компетентності за допомогою дескрипторів професійної діяльності вчителів різних кваліфікаційних категорій у таких сферах: планування уроків та курсів, розуміння учнів, організація уроку, еволюція та оцінювання навчальних досягнень, знання предмета «Англійська мова», керування власним професійним розвитком.

Робиться акцент на можливості використання Рамки під час проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) англійської мови з метою розвитку рефлексивних умінь, для аналізу своєї діяльності, самовдосконалення та саморозвитку. Уміле використання її в практичній діяльності дозволить учителю самостійно ставити та досягати цілі, обирати зміст та форми удосконалення, планувати конкретні шляхи свого розвитку, виховувати в собі необхідні якості для навчання впродовж життя.

 

Залишити відповідь