ГЕОГРАФІЯ

Авторський колектив. Топузов О….

Назва статті. КОНЦЕПЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ (проект).

Джерело інформації. [Електронний ресурс] / О. М. Топузов … // – Режим доступу: http://www.undip.org.ua/structure/laboratory/ geogr_ekon/proekt_konc_geogr_osv.pdf

Зміст. Розвиток освітньої системи України в умовах інформаційного суспільства вимагає постійного оновлення науково-методичних засад шкільних предметів. Серед нагальних питань, що потребують розв’язання, – оновлення змісту і структури географії в основній школі.

Вважається, що згідно нових підходів до формування змісту навчальних предметів, він має постійно удосконалюватися. Це створюватиме умови як для оптимізації навчального процесу в основній школі, так і покращення якості географічної освіти. Враховуючи той факт, що вже затверджені оновлені Державні освітні стандарти базової і повної загальної середньої освіти та розроблена низка навчальних програм з географії для основної школи, виникає необхідність окреслити межі географічної компоненти у шкільному освітньому просторі України, визначити особливості шкільної географічної освіти у сучасних умовах.

З огляду на це, лабораторія географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України пропонує для широкого обговорення проект Концепції географічної освіти в основній школі з метою залучення педагогічної громадськості до процесів перспективного формування основних освітніх документів у галузі шкільної географії.

Залишити відповідь