Номінації

 1. Науково-методичний та організаційний супровід рай(міськ) методичних кабінетів (центрів) в упровадженні інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах.
 2. Управлінська діяльність керівників закладів освіти.
 3. Організація внутрішньошкільної науково-методичної роботи.
 4. Шляхи реалізації профільного навчання закладу в контексті компетентнісного та діяльнісного підходів.
 5. Нова українська школа: стратегія розвитку.
 6. Використання інноваційних форм, методів (проектів, практичних занять), засобів навчання, програм в дошкільній, початковій, базовій і повній загальній середній освіті та позашкільних навчальних закладах.
 7. Система роботи дошкільного навчального закладу у формуванні готовності дитини до школи.
 8. Формування патріотичної особистості як першооснова виховної та позашкільної роботи.
 9. Виховна система навчального закладу.
 10. Упровадження інновацій в навчанні та вихованні дітей з особливими потребами (інклюзивне навчання).
 11. Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу.
 12. Упровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти.
 13. Інновації в організації дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді.
 14. Авторські підручники, посібники, програми.

 

Hits: 445

Залишити відповідь