Фізична культура у повсякденному житті дорослого населення: стан і перспектив

Автори:    Пономарьов С.В., Павлось А.В., Смірнова Л.М., Кубрак Я.Д.

Джерело інформації: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. Наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 4 (85) 17. – С . 101-104.

Короткий зміст

У статті розглянуто питання місця і ролі фізичної культури у повсякденному житті для забезпечення належного рівня рухової активності дорослого населення. Емпіричним дослідженням установлено ставлення респондентів до занять фізичною культурою та спортом, а також чинники, які перешкоджають цьому. Обґрунтовано, що основні фактори залучення дорослого населення до занять є формування потреби у зміцнені здоров’я засобами фізичного виховання.

Hits: 57

Залишити відповідь