Омельченко І. Програма «Розвиток мовлення» для дітей із затримкою психічного розвитку: концептуальне підґрунтя та алгоритми реалізації

Автор: Омельченко І.

Назва: «Програма «Розвиток мовлення» для дітей із затримкою психічного розвитку: концептуальне підґрунтя та алгоритми реалізації».

Джерело інформації: Особлива дитина: навчання і виховання». Науково-методичний журнал. – 2016. – 4(80) – С.41-51.

Розкрито місце програми «Розвиток мовлення» для дітей із затримкою психічного розвитку. Визначено, що основною метою розвитку мовлення цієї категорії дітей є подолання порушень мовленнєвого розвитку та формування на цьому підґрунті ключової комунікативної компетентності. Обгрунтовано диференціацію корекційно-розвиткової роботи на корекційно-логопедичну та роботу з розвитку мовлення із врахуванням наявних системних порушень мовлення у дітей із затримкою психічного розвитку. На основі принципів теоретично обґрунтовано та розкрито зміст корекційно-розвиткової роботи з розвитку мовлення у молодших школярів із ЗПР. Розроблено зміст, розкрито мету та завдання алгоритмів корекційно-логопедичної і розвиткової роботи з курсу «Розвиток мовлення» на прикладі підготовчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.

Залишити відповідь