Замша А.В. , Федоренко О.Ф. «Педагогічні аспекти навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху».

Автор: Замша А.В. , Федоренко О.Ф.

Назва: «Педагогічні аспекти навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху».

Джерело інформації: Особлива дитина: навчання і виховання. Науково-методичний журнал.– 2016. – 3(79) – С.53-61.

У статті теоретично обгрунтовано проблему навчання учнів із порушеннями слуху «Іноземної мови» як одного з обов’язкових предметів в Україні. Визначено, що нині цей процес відбувається на тлі дефіциту: кваліфікованих педагогічних кадрів, які мають володіти традиційною методикою навчання іноземної мови й бути обізнані зі специфікою навчання словесним мовам цієї категорії учнів; відповідного спеціального навчального забезпечення, зважаючи на можливості глухих та слабочуючих учнів; методичного забезпечення із корекційно-розвиткової роботи для супроводу процесу навчання іноземної мови; іншомовного комунікативного оточення тощо.

Залишити відповідь