С. В. Кульбіда. Формування жестомовної комунікативної компетенції – від розуміння до застосування

Автор: С. В. Кульбіда

Назва: «Формування жестомовної комунікативної компетенції – від розуміння до застосування»

Джерело інформації: науково-методичний журнал «Особлива дитина: навчання і виховання». – 2016. – № 2(78). – С. 15–29.

У статті проаналізовано науково-теоретичні погляди зарубіжних та вітчизняних дидактів, лінгводидактів, педагогів щодо розуміння дефініції компетенції; щодо усвідомлення понятійного поля жестомовної комунікативної компетенції. Обґрунтовано необхідність якісного володіння мовами , що розглядається як спосіб життя в діалозі культур, спільнот і мов. Розкрито авторське бачення концептуальних засад щодо розробки моделі формування жестомовної комунікативної компетенції нечуючого учня як мовної особистості з підготовчого до 12 класу в процесі двомовного навчання загальноосвітньої спеціальної школи. З’ясовано суть й особливості її формування у розробленому програмному забезпеченні двомовного навчання глухих учнів.

Залишити відповідь