Т. Л. Дехтяренко, Н. А. Павлова. Нейрологопедичний підхід у діагностиці та корекції тяжких порушень мовлення у дітей дошкільного віку

Автор: Т. Л. Дехтяренко, Н. А. Павлова

Назва: «Нейрологопедичний підхід у діагностиці та корекції тяжких порушень мовлення у дітей дошкільного віку»

Джерело інформації: науково-методичний журнал «Особлива дитина: навчання і виховання». – 2016. – № 2(78). – С. 38–46.

У статті запропонована спроба здійснення об’єднання і систематизації наявних у психофізіології, спеціальній психології і педагогіці теоретичних відомостей і практичних напрацювань з проблеми значущості онтогенетичних особливостей становлення функціональної асиметрії мозку в специфіці проявів важких порушень мовленнєвого розвитку у дітей і адекватності вибору методів корекційного впливу. Автори правомірно відмічають, що облік індивідуально-типологічних особливостей формування функціональної асиметрії мозку у дітей є доцільним для реалізації валідної нейрологопедичної діагностики важких порушень мовлення і сприятиме розробці патогенетично орієнтованих методів нейропсихологічної корекції для категорії дітей дошкільного віку, що не говорять.

Залишити відповідь