Журнал «Освіта Сумщини» №1 (61), 2024

Автор:  Браткова Г.

Назва статті: Формувальне оцінювання як реалізація компетентнісного підходу в Новій українській школі

Зміст: Зміни у змісті освіти, нові підходи до організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти потребують удосконалення системи оцінювання навчальної діяльності учнів. Під час упровадження компетентнісного підходу завдання, які стоять перед педагогами, потребують нового підходу не лише до навчання, але й до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Традиційна система оцінювання була сформована в рамках знаннєвої, не компетентнісної парадигми освіти й тому фіксує результат засвоєння знань на певному етапі навчання, не враховуючи процес руху до нього, сформованість компетентностей і наскрізних умінь, динаміку розвитку учня, наполегливість, витрачені зусилля, індивідуальні характеристики дитини, що має обов’язково враховуватися в умовах реалізації концепції Нової української школи.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-07-23/128-2011-03-30-11-04-52