Журнал «Нова педагогічна думка» №1(117), 2024

Автори: Антонюк О., Васькіна Н., Остапюк Г., Юра І.

Назва статті: Духовно-моральне виховання учнівської молоді як умова сталого розвитку особистості

Ключові слова: мораль, виховання, духовно-моральне виховання, ціннісні орієнтації, сімейне морально-духовне виховання, освітній процес, позакласна робота, особистість.

Анотація.  У статті розглядаються особливості духовно-морального виховання учнівської молоді як умова сталого розвитку особистості. Обґрунтовано потребу духовно-морального виховання здобувачів освіти в сучасних умовах, зроблено акцент на розвитку ціннісних орієнтацій підростаючого покоління, висвітлено можливість формування в них духовно-моральної вихованості завдяки активним та інтерактивним методам та формам навчання та в процесі позакласної роботи (пізнавальні ігри, літературні та художні конкурси, конкурси, спортивно-оздоровчі свята тощо). Розглянуто концептуальні засади організації духовно-морального виховання учнів. Особлива увага зосереджена на важливості сім’ї та школи, завдяки яким закладаються основи зростаючої особистості. Доведено, що ключовою особистістю в духовно-моральному вихованні учнівської молоді є вчитель, для якого притаманні високі морально-етичні цінності. Наголошено, що духовно-моральне виховання учнівської молоді в закладі освіти має здійснюватися безперервно впродовж усього періоду навчання, а кожен урок – ґрунтуватися на духовно-моральних принципах і нормах українського суспільства.

Джерело: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/616