І. Г. Ленчук. Алгебраїчний метод: олімпіадні задачі на побудову

Автор: І. Г. Ленчук

Назва: «Алгебраїчний метод: олімпіадні задачі на побудову»

Джерело інформації: журнал «Математика в рідній школі». – 2016. – № 9. – С. 40–48.

В статті вирізнено специфічні особливості алгебраїчного методу в задачах конструктивної планіметрії, представлено евристичну схему його застосування. Змістову сутність методу продемонстровано розв’язанням серії олімпіадних задач. Наведено приклад типізації задач на побудову трикутників, де базовим узято поняття площі фігур.

В алгебраїчному методі залежності між заданими і шуканими величинами записуються у вигляді рівнянь. У зв’язку з цим схема розв’язання конструктивних задач набуває помітно іншого змісту.

Залишити відповідь