Журнал: «Педагогічний вісник» №4, 2023

Автор: Дога Т.

Назва статті: Діджиталізація освіти – найкращий шлях до підвищення ефективності уроків німецької мови

Зміст: Стрімкий розвиток цифрових технологій створює нові можливості в освіті й стає невід’ємною частиною життя молодого покоління, незважаючи на війну. На часі також необхідність переосмислення навчальних методик та освітніх цілей. Гармонійне поєднання традиційного навчання й використання передових технологій під час дистанційного освітнього процесу стає нагальною необхідністю.

Діджиталізація проникає всюди й змінює всі громадські та особисті сфери життя, у тому числі й процеси навчання та викладання. Така тенденція посилюється завдяки широкому використанню мобільних пристроїв та відповідних застосунків. Вони є важливим засобом не тільки спілкування та розваг, але також успішно можуть використовуватися з навчальною метою, тобто, активізувати пізнавальну діяльність учнів, сприяти їхньому інтересу до вивчення іноземних мов, формувати компетентність вільно комунікувати іноземною мовою між собою та з носіями мови за кордоном.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням http://oipopp.ed-sp.net/public/pg_magazine/pdf/pv_4_2023.pdf