Журнал «Нова педагогічна думка» №3 (115), 2023

Автор: Оксенюк І.

Назва статті: Потенціал хмарних технологій для створення мультимедійних ресурсів у педагогічній діяльності

Ключові слова: хмарні сервіси, хмарні технології, мультимедіа, мультимедійні засоби навчання, хмаро орієнтовані мультимедійні ресурси, цифрова компетентність.

Анотація. Статтю присвячено дослідженню можливостей хмарних технологій для створення мультимедійних ресурсів, зокрема акцентовано увагу на їхній зростаючій ролі в освітньому процесі, що вимагає постійного оновлення та вдосконалення методів створення і поширення навчального контенту. Наголошується, що в умовах зростаючої потреби в ефективних методах навчання та доступу до знань хмарні технології є потужним інструментом, який сприяє вдосконаленню процесу створення, зберігання, обробки й поширення мультимедійних матеріалів, а також спільної роботи над ними.

Окреслено поняття «мультимедіа» та «хмарні технології», а також умови їхнього впровадження в освітній процес. З’ясовано роль та місце хмарних мультимедійних ресурсів у формуванні цифрової компетентності педагога. Досліджено стан наявних на сьогодні хмарних послуг для роботи з мультимедійним матеріалом. На основі аналізу наукових праць, результатів опитування педагогів на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, а також власного досвіду виокремлено перешкоди й виклики, з якими стикаються педагоги у процесі створення мультимедійних ресурсів та їхнього використання у педагогічній діяльності.

Джерелоhttp://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/579