Журнал:  «Науковий вісник» №4, 2023

Журнал:  «Науковий вісник» №4, 2023

Автори: Матохнюк Л., Потапова О.

Назва статті: Психологічна готовність керівників закладів загальної середньої освіти до управлінської діяльності

Ключові слова:  психологічна готовність, професійна діяльність, керівник, управлінська діяльність, психологія управління, структура психологічної готовності.

Анотація. Мета статті – проаналізувати дослідження щодо підходів у визначенні змісту та структури психологічної готовності керівників закладів освіти до управлінської діяльності, у розкритті сутності структурних компонентів. Наукова новизна полягає в тому, що, використовуючи метод аналізу наукової літератури, визначено зміст та структуру психологічної готовності керівників закладів загальної середньої освіти до управлінської діяльності. Уточнено поняття «психологічна готовність керівників закладів загальної освіти до управлінської діяльності в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО)», що полягає в їхній готовності ефективно впливати на колектив, ухвалювати рішення та розв’язувати проблеми в сучасних умовах управлінської роботи Розкрито структуру психологічної готовності керівників ЗЗСО до управлінської діяльності, яка містить такі компоненти: мотиваційно-особистісний (самосприйняття, самоаналіз, саморегуляція, емпатія); когнітивний (сприйняття, увага, пам’ять, мислення, мова та інші розумові процеси); емоційно-вольовий (самоконтроль, сила волі, емоційна стійкість); операційно-діяльнісний (саморегуляція, самомотивація, вольові зусилля тощо). Висновки. Психологічна готовність керівників до управлінської діяльності є важливою для успішного функціонування та розвитку сучасного навчального закладу. Психологічна готовність допомагає керівникам ефективно виконувати завдання, що стоять перед ними, та досягати успіхів в управлінській роботі, підвищувати якість управлінської діяльності.

Джерело: https://journals.academ.vinnica.ua/index.php/ped-psyh/article/view/105