ЖУРНАЛ «Електронний збірник наукових праць ЗОІППО» № 3(55), 2023

Автор: Завіша І.

Назва статті: Цифрові технології в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Зміст: Інноваційні технології цифрової освіти увійшли у всі сфери життя та  відкривають величезний спектр можливостей. Цифрові технології – це заснована на методах кодування й передачі інформації дискретна система, що дозволяє здійснювати безліч різнопланових завдань за найкоротші проміжки часу. Саме швидкодія й універсальність цієї схеми зробили IT-технології настільки затребуваними.

Сьогодні одна з найбільш важливих тенденцій розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників є використання «цифрових технологій». Сучасні вимоги до фахових компетентностей майбутнього педагога зумовлюють перегляд всієї методичної системи його підготовки (зміст, засоби, методи, форми організації освітнього процесу). Цифрові технології допомагають ефективно вивчати матеріал,  використовуючи новітні засоби, сприяють досягненню позитивних результатів, а тому виникає нагальна потреба використовувати їх у практиці роботи. Цифрова трансформація української освіти має на меті підвищення її якості, досягнення нових освітніх результатів, адекватних вимогам сучасного цифрового суспільства. Сьогодні з’являються нові вимоги до усіх учасників освітнього процесу: від особистісних і професійних якостей, творчих, креативних можливостей до знань і вмінь оперування ними. У цифровому суспільстві освіта людини протікає в умовах цифрового освітнього середовища, метою якого є розвиток цифрової компетентності особистості.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://www.zoippo.zp.ua/pages/publications/el_gurnal/pages/vip55.html