Журнал:  «Нова педагогічна думка» №115, 2023

Автори: Завалевський Ю.

Назва статті: Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в закладах загальної середньої освіти

Ключові слова: інноваційна діяльність, освітня інновація, заклади загальної середньої освіти, нормативно-правове забезпечення, державна політика.

Анотація. Стаття присвячена висвітленню питань державної політики в галузі освіти щодо сучасного стану нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в закладах загальної середньої освіти та науково-практичного завдання обґрунтування рекомендацій із розвитку інноваційної діяльності в Україні.

Проаналізовано напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення щодо формування державної інноваційної політики, розвитку, стимулювання інноваційної діяльності в Україні, використання результатів наукових досліджень та нових конкурентоздатних розробок, аналіз понять «інновація», «інноваційна діяльність», «освітня інновація», «державна освітня політика».

Основну увагу закцентовано на пріоритетних напрямах інноваційної діяльності галузевого рівня у сфері освіти, як-от: iннoвaцiйних технологіях навчання; інтерактивних методах навчання з використанням iнфoрмaцiйних технологій; створенні кoмп’ютернo oрiєнтoвaних методів та систем навчання з різних предметів i навчальних дисциплін; упровадженні новітніх дидактичних моделей та технологій профільного навчання в закладах освіти; розробці програмових засобів навчального та наукового призначення, новітніх програм, підручників, посібників та методичних матеріалів нового покоління; необхідності впровадження інноваційних технологій у розвиток освітньої галузі з метою підвищення її ефективності.

 

Окреслено перспективи подальшого вдосконалення та модернізації державної політики в галузі освіти в Україні, що полягають у забезпеченні реального переходу до нової якості освіти й рівного доступу до неї; запровадженні інноваційних технологій навчання; приведенні у відповідність із європейськими стандартами наукового та науково-методичного забезпечення всіх ланок освіти; створенні ефективного механізму залучення та використання державних ресурсів для потреб освіти.

Джерело: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/574