ЖУРНАЛ «Педагогічний пошук» №3, 2023

Автор: Трачук Т.В.

Назва статті: Система професійного розвитку вчителя математики НУШ: можливості, вибір, результативність

Зміст:  Система підвищення кваліфікації фахівців у сучасному суспільстві є обов’язковим компонентом, що забезпечує необхідну якість професійної діяльності. Вона потенційно має виконувати важливу соціальну функцію, пов’язану з їхнім особистісним та професійним розвитком, інноваційними перетвореннями освітньої галузі. Безперечно, для цього їй треба бути відкритою, різноманітною і доступною.

Продовження реформування вітчизняної освіти вимагає докорінних змін у роботі вчителів закладів середньої освіти. Вони повинні усвідомлювати, розвиток яких саме загальних та професійних компетентностей с першочерговим для повноцінної сучасної педагогічної діяльності, а також бути вмотивованими щодо важливості змін на основі самооцінювання тa самоідентифікація в розгалуженому освітньому середовищі.

Освітні структури, які пропонують різні програми підвищення кваліфікації вчителів, сьогодні відчувають конкуренцію. Саме тому вони зобов’язані пропонувати реально затребувані практиками програми.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://znayshov.com/News/Details/pedahohichnyi_poshuk_3_2023