Журнал: «Освітні обрії» №1, 2023

Джерело:https://znayshov.com/News/Details/naukovopedahohichnyi_zhurnal_osvitni_obrii_1_2023

Автор: Галина Розлуцька

Назва статті: Аксіологічні детермінанти патріотизму дітей та молоді в умовах війни

Ключові слова: громадянськість, патріотизм, цінності, національна самоідентифікація, активна позиція

Анотація. У дослідженні йдеться про різку трансформацію світоглядних позицій українських громадян, зумовлену військовими діями на території України. Особливо виразно нові ціннісні детермінанти проявляються у дітей та молоді. Автором вказано на реальну загрозу денаціоналізації, втрату державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, що привели до переосмислення національного самоусвідомлення, державницької позиції, військового обов’язку, громадянської активності тощо. Наголошується на патріотичних цінностях, які протягом останніх десятиліть вважались другорядними в аксіологічній ієрархії підростаючих поколінь, а сьогодні активізувались і стали визначальною характеристикою українця.