Журнал: «Нова педагогічна думка» №2, 2023

Автор: Черній А., Гавлітіна Т.

Назва статті: Ціннісний потенціал компетентнісної освіти Нової української школи

Ключові слова: ціннісний потенціал компетентностей, ціннісні орієнтири освіти, особистість учня, єдність навчання, виховання та розвитку, Нова українська школа.

Анотація. У статті окреслено ціннісний потенціал компетентністого змісту освіти Нової української школи, що поєднує навчання, виховання, розвиток особистості учня та сприяє створенню ефективного освітнього середовища, покликаного підвищувати рівень академічних досягнень учнів та розвивати навички міжособистісного діалогового спілкування, які зберігаються впродовж усього життя. Доведено, що позитивну атмосферу партнерської взаємодії, сповнену свободи, довіри та безпеки, формують саме батьки і вчителі як найголовніші носії цінностей, які переймають учні.

Обґрунтовано, що ціннісно зорієнтована освіта в Новій українській школі – це передусім виховання характеру особистості учня, намагання разом із класним колективом створити допоміжні структури для сприяння розвитку позитивних, етичних, просоціальних схильностей і компетентностей у дітей та учнівської молоді, зокрема щодо посилення академічної та ціннісної спрямованості досягнень, формування в умовах виховної системи закладу загальної середньої освіти спільних цінностей.

Джерело: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/542