ПЕДАГОГІЧНА ЖИТОМИРЩИНА

Засновник:  Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

Рік заснування:  2016

Проблематика:  висвітлення питань теорії і практики освіти

Галузь науки:  педагогічна

Мова видання:  українська

 

Головний редактор Смагін І.І.

Редколегія

Поштова адреса редакції: 10029 м. Житомир, вул. Покровська, 20-Б, комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, тел./факс: (0412) 47-36-58.

Електронна пошта: centrmetodinform@gmail.com

Підготовлено до друку лабораторією навчально-методичної інформації КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР

Коректор Макарова Н.М.
Поліграфічна верстка Гаврилюк І.С.

Вимоги до оформлення матеріалів журналу

Практичні рекомендації до підготовки та написання науково-методичних статей

ЗМІСТ

Освітні технології
І. Гуменюк
Формування в учнів рефлексивних умінь на уроках англійської мови
Л. Бондар, А. Живага
Модернізація уроків хімії в умовах цифрової освіти (з досвіду роботи)
О. Булигін
Змагальні методи на уроках фізичної культури та в позаурочний час
Т. Мастеркова
Інституціалізація досягнень обдарованих учнів у системі загальної середньої освіти

 

Пошуково-дослідницька діяльність
Н. Башинська, І. Карпельова, О. Шуневич
Розвиток наскрізних умінь учнів під час дослідницької роботи
М. Іванова
Пошуково-дослідницька діяльність як засіб стимулювання пізнавальної діяльності дітей

 

Освітній фронт
О. Коляновський
Регіональний вимір ціннісних орієнтирів освіти
Н. Стачук, О. Осіпова
Перемогу наближаємо спільно
А. Галицька
Дошкільна освіта в умовах воєнного стану

 

Нова українська школа
А. Власюк, І. Шаламай
Забезпечення наступності між початковою та базовою середньою освітою в умовах НУШ

 

Освітній моніторинг
А. Шегеда
Моніторинг як інструмент управління якістю освіти

 

Національна свідомість і час
Л. Ювхимович
Голодомор 1932–1933 років в історичній пам’яті жителів Ємільчинського краю

 

Психологічні аспекти освіти
Л. Кльоц
Досвід впровадження терапевтичної іграшки Хібукі в Житомирській області
Н. Щегельська
Соціальна інклюзія: проблеми та шляхи вирішення

 

Практика. Досвід
Л. Пузій
Особливості проведення інтегрованих уроків
Т. Бондаренко
Інтерактивні методи як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках хімії

 

Юридична консультація
Г. Доброльожа
Запитання – відповідь