Український історичний журнал №5, 2021

Автор: Віталій Перкун

Назва статті: Допоміжні історичні дисципліни: підсумки та перспективи студій

Матеріал статті актуалізує кроки і завдання, які слід реалізувати задля виведення допоміжних історичних дисциплін на якісно новий рівень. Насамперед ідеться про системні зміни у підготовці фахівців.

Автор обумовлює необхідність сприйняття різних методологічних пропозицій в осмисленні того, чи є історична наука, який ефект має нести наукове дослідження.

Вдосконалено важливість стеження за актуальною закордонною фаховою літературою.

Усе це дозволить системно змінити українську історичну науку та її фундамент.

Ключові слова: допоміжні історичні дисципліни, методологія,наукові інституції, наукові семінари, міжнародна співпраця.

Зі змістом статті можна ознайомитись у бібліотеці ОІППО (м. Житомир, вул. Покровська, 20 б).

Hits: 7