Конфліктогенність соціальних уявлень виклики націєтворенню : монографія / Валерія Жовтянська, Ольга Кухарук; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020.-124 с.

Жовтянська В., Кухарук О. 

У монографії представлено соціально-психологічне бачення сутності та особливостей націєтворення як процесу розбудови нації. Розглянуто роль соціальних норм, цінностей, настановлень, а також особистісної ідентичності в націєтворчих процесах. Визначено соціально-психологічні чинники та механізми націєтворення, а також особливості його перебігу в ситуації гібридного конфлікту. Окрему увагу приділено аналізу націєтворення в Україні з урахуванням специфіки тих історичних викликів, які вона переживає.

Адресована широкому колу представників соціогуманітарних наук – психологам, соціологам, політологам, соціальним філософам та всім тим, хто цікавиться проблематикою націєтворення.

Зі змістом монографії можна ознайомитись у бібліотеці ОІППО (м. Житомир, вул. Покровська, 20 б).

Hits: 12