Фільманаліз у роботі психолога

Чаплінська Юлія. Фільманаліз у роботі психолога: практичний посібник / Національна академія педагогічних наук України, інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020.-96 с.

Актуальність висвітленої в посібнику проблематики пов’язана із запитами сучасної системи освіти на інноваційні методи і технології реалізації в освітньому процесі гуманістичної парадигми, концепту єдності освіти, навчання, виховання і розвитку особистості. Запропоновані підходи до реалізації ресурсної медіапсихології спрямовані на розвиток критичного мислення української молоді, її духовне та моральне зростання, профілактику серед учнів адиктивної у тому числі «булінгової», поведінки, розвиток рефлексії, емпатії і толерантного ставлення до інших, не схожих на них, людей. Представлено теоретичний аналіз можливостей ресурсної медіапсихології та висвітлено її основні напрямки. Описано наявні підходи до фільманалізу; запропоновано низку практичних вправ для кожного з підходів, інноваційні формати проведення «Медіаклубних занять» для школярів. У рамках різних психологічних парадигм розроблено авторські методики як приклад можливостей широкого застосування медіапсихологічних практик.

Адресується психологам, психотерапевтам, викладачам закладів вищої освіти, науковцям-психологам, студентам, медіапедагогам, шкільним психологам, бізнес-тренерам.

Зі змістом посібника можна ознайомитись у бібліотеці ОІППО (м. Житомир, вул. Покровська, 20 б).

Hits: 6