Професійний розвиток педагогічних працівників як необхідна умова реалізації Концепції «Нова українська школа»

Професійний розвиток педагогічних працівників як необхідна умова реалізації Концепції «Нова українська школа», науковий посібник./За ред. О.В. Пастовенського, Житомир: «Полісся», 2019. – 132 с.

У посібнику розміщені матеріали за результатами науково-практичної конференції. Статті висвітлюють психолого-педагогічні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти.

Представлені напрацювання з питань теорії і методики навчання, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, опорних шкіл в умовах децентралізації, теорії і методики виховання, інклюзивної освіти, дошкільної педагогіки.

Розробка сучасної моделі післядипломної освіти та визначення в ній місця закладів ППО є актуальною проблемою у контексті реформи системи освіти України.

Hits: 20