Журнал «Іноземні мови» №1 (105), 2021

Автор: Конотоп О.С.

Назва статті: Електронна  когнітивна карта в навчанні майбутніх вчителів початкової школи англомовної лексики.

У статті відзначено, що забезпечення словникового запасу майбутніх вчителів початкової школи набуває особливої актуальності та важливості, що є один з пріоритетних завдань у процесі навчання іноземної мови, а проблема пошуку сучасних і ефективних форм роботи з іншомовною лексикою вимагає постійного вирішення.

Ефективним засобом формування професійної іншомовної лексичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів є електронні когнітивні карти.

Технологія когнітивної візуалізації та використання електронних КК є ефективною в освітньому процесі за умови дотримання певних методичних умов.

Перспективним є визначення ефективних стратегій і особливостей їх реалізації для формування англомовної професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи.

Ключові слова: когнітивна візуалізація, когнітивні карти, професійна компетентність, майбутні вчителі початкових класів.

Hits: 24