Журнал «Історія в рідній школі» №1, 2021

Автор: Наталія Ігнатенко

Назва статті: Реалізація ідей технології проблемного навчання при вивченні історії у закладі загальної середньої освіти

Джерело інформації: Журнал «Історія в рідній школі» №1, 2021

Зміст: Автор констатує, що дидактикою давно запропоновано широке розмаїття форм, методів, моделей навчання, як забезпечують ефективність освітнього напряму. З-поміж дидактичних технологій виокремлюється проблемне навчання.

Компетентністні засоби технологічних проблем навчання ґрунтуються на теоретичних висновках американського педагога Дж. Дьюї.

Проблемне навчання залишається найбільш складною і найменш адаптованою до школи технологією навчання.

Аналіз наукових праць з цієї проблеми дає змогу розглядати проблемне навчання, як цілісну диференційовану технологію розвивальної освіти, спрямованої на динамічне засвоєння учнями знань.

На відміну від традиційного проблемне навчання спирається найбільше не лише на пізнання історичних фактів та подій, а на розкриття причинно-наслідкових зв’язків.

Hits: 71