Журнал «Слово і час»  №1, 2021

Автори: Ірина Приліпко

Назва статті:Конфлікт «Свій-Чужий» у драматургії Лесі Українки: етнонаціональний та світоглядний аспекти

У статті висвітлено особливості розкриття конфлікту «Свій-Чужий» у драматичних творах Лесі Українки. Текстовий аналіз дає змогу простежити специфіку розгортання означеного конфлікту на етноментальному рівні та на світоглядно-релігійному рівні.

Звертається увага на важливі чинники розкриття ідейного змісту творів, формування, світоглядних конфліктів переважно спроектованих на український вимір.

Зазначається, що конфлікт «Свій-Чужий» у драматичних творах Лесі Українки – це основа розгортання національних світоглядних морально-естетичних проблем, спосіб розкриття образів героїв. На етноментальному рівні це протистояння набуває семантики «поневолений-поневолювач» і спроектоване на український контекст.

Ключові слова «Свій», «Чужий», драматургія, конфлікт, ідея, образ, контекст, інокультурні, релігії, світогляд.

Hits: 18