Напрями та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога і суспільно-гуманітарні аспекти

Напрями та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога і суспільно-гуманітарні аспекти; науково-методичний посібник. – Житомир: ТОВ «505», 2020. – 108 с.

У посібнику розміщені науково-методичні матеріали викладачів кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та педагогічних працівників установ і закладів освіти, розглянуті на Регіональній науково-практичній інтернет-конференції.

Тематика статей розкриває розвиток професійної компетентності педагогічних і керівних працівників системи загальної середньої, дошкільної, позашкільної та післядипломної освіти, використання інноваційних технологій в освітньому процесі, формування професійної готовності  педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання, а також різні шляхи особистісного розвитку учнів у закладах освіти, в основу чого покладено засади компетентісного, особистісно орієнтованого, дитиноцентричного підходів.

Матеріали можуть бути корисними для наукових та педагогічних працівників, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Зі змістом посібника можна ознайомитись в бібліотеці інституту. (м. Житомир,

вул. Покровська, 20б)

Hits: 27