Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога

Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога: навчально-методичний посібник / за ред.. Косигіної О.В. – Житомир: ТОВ «505», 2020. – 95108 с.

 

У посібнику розміщено матеріали щодо науково-практичних проблем реалізації андрагогічного супроводу особистісного та професійного зростання педагога в умовах реформування освіти.

Виокремлено питання освіти дорослих, дистанційної освіти педагога, здоров’язберігаючих технологій у післядипломній освіті.

Адресовано науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Hits: 63