Журнал «Методист» №4 (100), 2020

Автор: Л. Дейдиш

Назва статті: Навчальна програма в позашкільній освіті

У статті розглядається програма як технічний термін – це текст алгоритму розв’язування визначеної задачі, записаний за відповідними правилами. Тобто програма – це модель будь-якого освітнього процесу.

Для педагога програма є засобом досягнення педагогічної мети, який описує процес взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Пропонується класифікація програм за освітніми та соціально-педагогічними функціями, які реалізуються закладом освіти.

Ключові слова: програма, алгоритм, змістово-організаційна модель, освітній процес, педагогічна мета.