Журнал «Позашкілля» №3, 2020

Автор: Н.Савенко, Л.Калуга-Семенкова

Назва статті: Лідер змін і розвитку

Джерело інформації: журнал «Позашкілля» №3, 2020

Зміст: Автори опрацювали та представляють основні вимоги до сучасного директора закладу позашкільної освіти, посилаючись на наукові дослідження.

Виокремлено перелік повноважень керівника в межах, наданих йому.

Розроблено напрями його професійної діяльності з позицій його здатності.

Нестандартно визначено роль керівника, який бачить перспективу, прогнозує можливі тенденції та напрями розвитку та компетентності і розвиває творчий потенціал співробітників, стратегічно мислить та планує, уміє моделювати зміни в закладі.