Журнал «Дефектолог» №3, 2020

Автор: Тетяна Кетяженко

Назва статті: Логопедична допомога як складник інклюзивної освіти

Автор аналізує можливості надання освіти з позицій Декларації прав людини. Виокремлює роль інклюзивного навчання як системи освітніх послуг, гарантованих державою.

Найбільш ефективними є її методи, у яких задіяні одночасно мовлення з його моторними функціями і моторна система мозку.

Визначено напрямки коригувальної роботи з психомовленнєвими недоліками.

Підкреслена роль педагога в частині спрямування на встановлення взаємозв’язку дитини із соціальним середовищем.

Представлено методи подолання мовленнєвих порушень.

Ключові слова: логопедія, інклюзивна освіта, мовленнєва діяльність, коригувальна робота, соціальне середовище.