Всесвітня література у школах України

Автор: Олена Ісаєва

Назва статті: Звітує обдарована молодь

Джерело інформації: журнал «Всесвітня література у школах України» №12 (462), 2019

Зміст: Автор аналізує результати Всеукраїнського етапу конкурсу – захисту МАН із зарубіжної літератури, який проводився на основі факторно-критеріальної моделі, розробленої на основі кваліметричного підходу.

Відзначено різноманіття тематики конкурсних робіт, інтерес до творів сучасної літератури.

Серед основних зауважень до наукових робіт учнів:

– відсутність чіткого теоретичного обґрунтування основних дефініцій, якими оперує дослідник;

– фрагментарність та поверховість аналізу художнього твору, що досліджується, переказ окремих епізодів твору замість його аналізу;

– невиправдано велика увага до біографічного матеріалу автора твору, що досліджується;

– відсутність у списку використаних джерел праць дослідників, зазначених у тексті роботи;

– відсутність зазначення авторства перекладу твору, що цитується;

– поверховий характер загальних висновків наукової роботи;

– помилки в оформленні списку використаної літератури.

**************************************************************************

Автор: Вадим Камишев

Назва статті: Як зробити контрольний твір цікавим: нестандартні теми

Джерело інформації: журнал «Всесвітня література у школах України» №12 (462), 2019

Зміст: Автор ділиться досвідом запровадження контрольних творів з огляду творчості О.Пушкіна і М. Лєрмонтова, створення ремейків на окремі твори та їх ролі у формуванні сприйняття теми, розвитку подій творів у проекції на сучасність.

Залишити відповідь