Особлива дитина: навчання і виховання №3 (91), 2019

Ірина Родименко, Оксана Михайленко

Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу в умовах спеціального навчання учнів з комплексними порушеннями

 

У статті розглянуто проблеми організації індивідуального навчання дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку в умовах сучасної України. Наведено прийоми реалізації індивідуального підходу в навчанні учнів із комплексними порушеннями в умовах спеціального навчання.

Проаналізовано роботу вчителя, починаючи зі знайомства з дитиною, вивчення діагнозу та анамнезу учня, розроблення індивідуальної програми розвитку, заведення щоденника педагогічних спостережень та індивідуальної карти супроводу, зошита взаємозв’язку з батьками.

Також запропоновано деякі прийоми з реалізації індивідуального підходу до корекції навчання та виховання учня з комплексними порушеннями.

Ключові слова: комплексні порушення, учні з порушеннями слуху, корекційне навчання, індивідуальний підхід, альтернативні методи комунікації.

Залишити відповідь