Українська мова і література у школах України

Автор: Ю. Бондаренко

Назва статті: Словесно-образний аналіз літературного твору у закладі загальної середньої освіти і вищий рівень застосування.

Джерело інформації: журнал «Українська мова і література у школах України» №11, 2019

Зміст: У статті автор визначив високий рівень словесно-образного аналізу, під яким він розуміє широке застосування теоретичної інформації. стилістичні фігури в процесі роботи над художніми творами у закладі загальної середньої освіти. Він результативно забезпечує реалізацію одного з методичних принципів вивчення літератури як мистецтва мови.

Реалізація принципу наочності на основі текстуального спостереження дає підстави зробити повторне визначення теоретичного поняття.

Навчальну діяльність найкраще будувати поетапно: переходити до вивчення наступного словесного засобу після засвоєння учнями попереднього.

Реалізувати повний варіант словесно-образного аналізу можна лише в ситуації максимально широкої обізнаності зі стилістичною будовою літературних творів.

Може бути застосований після повного самостійного словесно-образного аналізу проміжний варіант, якщо допомога вчителя передбачувана, але незначна. При зростанні ступеню складності виникає необхідність самостійно встановити мовно-художні засоби – тільки тоді формула невідповідності або неправильності, яку пропонує вчитель, може бути вдосконалена.

 

Залишити відповідь