Педагогіка і психологія №3(104), 2019

Т.О. Пушкарьова

Електронний супровід навчання і виховання і технології і стримуючі чинники в умовах реформування школи

 

Автор розкриває деякі аспекти використання комп’ютерних технологій навчання в шкільній освіті. Звернуто увагу на взаємозалежність інформатизації освіти від індустрії засобів навчання, їх широкому впровадженню в освітню практику вчителів початкової школи.

Доведено, що електронне навчання, зорієнтовано на особистість кожного учня, максимально враховує психологічні особливості.

Підкреслено важливість застосування засобів ІКТ, оптимізованих для задоволення індивідуальних потреб здобувачів освіти у взаємодії з найбільш прогресивними педагогічними технологіями, що допомагає забезпечити вищу ефективність навчання.

Виокремлено стримуючі чинники:

– недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення;

– малоефективні методики використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі;

– відсутність мотивації вчителів до використання ІКТ.

Ключові слова: початкова школа, електронний         супровід,                     ІКТ, інформатизація освіти.

Залишити відповідь