Український педагогічний журнал №2, 2019

Т.Засекіна

Формування змісту навчальних предметів на основі компонентів освітніх галузей державного стандарту.

У статті розглядаються підходи до формування змісту навчальних предметів для закладів загальної середньої освіти на основі аналізу нормативних документів та дидактичних підходів. Виявляються причини утруднень, що виникають на кожному з етапів та пропонуються шляхи їх подолання.

Зроблено аналіз Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти, освітніх програм 5-9 та 10-11 класів і продемонстровано на прикладі реалізації компонентів освітньої галузі «Природознавство».

Зростає роль вміння знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати,узагальнювати та систематизувати дані, критично оцінювати інформацію для розв’язання життєвих проблем, висловлювати власну думку, розвиває емоційний інтелект.

Ключові слова: зміст освіти,природнича освіта, державний стандарт освіти, освітня галузь,навчальний предмет.

Залишити відповідь