Рідна школа №2, 2019

Ю.Демченко, О.Нікітіна.

Інноваційні технології особистісно-орієнтованого навчання учнів початкової школи (с.45–49)

 

В основу статті покладено основні положення Концепціїї Нової української школи. Акцентовано увагу на актуальність технологій критичного мислення та інформаційно-комунікативних технологіях, які є засобами реалізації концептуальних положень НУШ.

Виокремлено важливість упровадження особистісно орієнтованого підходу до організації розвивального освітнього середовища в початковій школі.

Ключові слова: Нова українська школа, початкова школа, критичне мислення, особистісно орієнтований підхід, інформаційно-комунікаційні технології.

Залишити відповідь