Основні вимоги до навчально-методичної літератури

І. Загальні вимоги: Відповідність навчальній програмі дисципліни, тобто Державному освітньому стандарту. Зміст підручника повинен відповідати всьому переліку розділів навчальної програми, зміст керівництва до практичних занять – тематичному плану практичних занять в учбовій програмі. Поновлення: один раз на 5 років – для навчальної літератури гуманітарного і соціально-економічного циклу дисциплін і один …