Циклограма річної роботи бібліотекаря школи

Циклограма річної роботи бібліотекаря школи

Циклограма — один із інструментів управління бібліотекою.

Бібліотека і школа — єдиний механізм, діяльність якого спрямована на виховання

молодого покоління. Реалізація цього завдання можлива лише за умови тісної співпраці

бібліотеки з педагогічним колективом. Серед інших яскравим прикладом такої взаємодії є

спільне планування роботи загальноосвітнього навчального закладу і бібліотеки на новий

навчальний рік.

Ураховуючи сучасні умови функціонування бібліотек загальноосвітніх навчальних

закладів і вимоги, що висуває освітня галузь до якості інформаційного забезпечення

учасників навчально-виховного процесу, річний план роботи бібліотеки нині

розглядають не лише як перелік заходів, а й як своєрідний управлінський документ,

у якому визначено зобов'язання шкільної бібліотеки щодо:

 учнів (створення належних умов для засвоєння навчальних програм);.

 педагогічного колективу (забезпечення інформаційних потреб учителів щодо

професійного і культурного зростання);

 соціуму (бути конкурентоспроможним, надавати якісні інформаційні послуги).

Питання технології підготовки річного плану і розроблення його структури вже не раз

висвітлювалися на сторінках фахових періодичних видань, тому додаткових роз'яснень не

потребує. Натомість завжди цікаво дізнатися, як оптимізувати роботу з укладання плану,

правильно розподілити завдання на рік між співробітниками бібліотеки тощо. У цьому

контексті шкільним бібліотекарям (новопризначеним завідувачам або фахівцям без

досвіду роботи) цікаво буде дізнатися про застосування циклограм у плануванні роботи.

Ні для кого не є секретом, що переважна більшість професійних обов'язків, які

виконує завідувач бібліотеки (бібліотекар), реалізуються і «відшліфовуються» роками,

тобто є циклічними. Саме це створює передумови для складання циклограми діяльності

бібліотекаря.

Циклограма (від грец. cyklos – коло + grapho – пишу) дуже проста у підготовці та

користуванні. Вона зазвичай відображає циклічні процеси та заходи, розподілені за

місяцями, тижнями або днями з дотриманням послідовності. Найбільш зручною і

такою, що найчастіше використовується у бібліотеках, є циклограма за місяцями у

табличній формі (у стовпчиках відображають календарну шкалу, а у рядках — зміст

роботи). На відміну від річного плану роботи циклограма зазвичай не містить інформації

про обсяг роботи, одиниці обліку, витрати часу на виконання робіт тощо. Водночас

вона може бути підґрунтям і чинником економії часу для розроблення річного плану.

Зауважимо, що склавши один раз циклограму роботи бібліотекаря, можна щорічно

використовувати її для планування впродовж багатьох років, не забуваючи вносити певні

зміни, якщо такі відбуваються в технологічних процесах бібліотеки або посадових

інструкціях бібліотекарів.

____________________________________________________________ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

Використання циклограми як ефективного інструменту управління бібліотекою має

кілька переваг:

 виявлення послідовності процесів (якщо окремі процеси можна виконувати не в

суворій послідовності, то бажано суміщати їх у часі для підвищення

ефективності праці);

 сприяння оптимальній завантаженості роботою щомісяця;

 скорочення часу на підготовку річного плану;

 створення умов для продуктивного, системного та творчого планування роботи;

 виявлення помилок, яких припустилися під час розроблення окремого

технологічного процесу;

 обґрунтування необхідності внесення змін у посадову інструкцію завідувача

бібліотеки (бібліотекаря);

 допомога у послідовному та ефективному веденні хронометражу виконаної

працівниками бібліотеки роботи.

Укладаючи циклограму, необхідно враховувати сутність технологічних процесів, що

виконуються у бібліотеці; дотримуватися термінів виконання робіт, які передбачено

нормативно-правовими та розпорядчими документами, що визначають зміст роботи

шкільної бібліотеки, а також зважати на посадові обов'язки всіх співробітників бібліотеки.

Запропонована циклограма річної роботи бібліотекаря не претендує на винятковість і

обов'язковість у використанні Це основа, яка може бути розширена, змінена або

доповнена відповідно до вимог кожної школи.

РЕКОМЕНДОВАНА ЦИКЛОГРАМА РІЧНОЇ РОБОТИ

БІБЛІОТЕКАРЯ ШКОЛИ

 Санітарний день (останній робочий день кожного місяця).

 Щоденний статистичний облік роботи бібліотеки.

 Облік, технічне обробляння та розміщення нових надходжень навчальної

літератури.

 Інформаційно-бібліографічний супровід педагогічної та методичної рад, засідань

шкільних методичних формувань; предметних тижнів, декад, місячників (згідно з

планом роботи закладу).

 Участь у роботі нарад завідувачів бібліотек / бібліотекарів навчальних закладів

району / міста.

 Участь у роботі районного / міського методичного об'єднання бібліотекарів

навчальних закладів.

 Курсова перепідготовка (один раз на 5 років).

 Атестація на відповідність займаній посаді (один раз на 5 років).

 Вивчення складу бібліотечного фонду, аналіз його використання (доцільно вивчати

окремі частини фонду згідно з планом внутрішньошкільного контролю за станом

викладання навчальних дисциплін або окремих напрямів діяльності закладу

(наприклад, під час вивчення стану викладання географії слід вивчати розділи

26 «Географія» і 74.266 «Методика викладання географії»).

 Перевірка (інвентаризація) основного бібліотечного фонду (один раз на 5 років).

 Організація роботи Комісії з питань формування бібліотечного фонду навчального

закладу (протягом року).

____________________________________________________________ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

І квартал

Місяць року Зміст роботи

Січень • Підготовка звіту за формою № 80-а- рвк «Зведена звітність

державних, публічних та інших бібліотек» для відділу культури.

• Підготовка звіту про надходження літератури, отриманої за

державним замовленням у 20__ році.

• Упорядкування документів у діяльності бібліотеки закладу згідно із

затвердженою номенклатурою справ.

• Актування надходжень періодичних видань за II півріччя

календарного року.

• Звірка даних сумарного обліку бібліотечного фонду з даними

бухгалтерського обліку (станом на 01.01.20__ р.).

• Інформаційно-бібліографічний супровід III (обласного) етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

• Інформаційно-бібліографічний супровід календарних дат:

— Новорічні та Різдвяні свята;

— День соборності України (22);

— Міжнародний день пам'яті голокосту (27);

— День пам'яті Героїв Крут (29)

Лютий • Аналітична діяльність бібліотеки (вивчення фонду, моніторинг

читацької активності, виявлення заборгованості тощо).

• Інформаційно-бібліографічний супровід календарних дат:

— День святого Валентина (14);

— Всесвітній день соціальної справедливості (20);

— Міжнародний день рідної мови (21).

Березень • Складання плану роботи бібліотеки на час весняних канікул.

• Розроблення заходів до Всеукраїнського тижня дитячого читання.

• Інформаційно-бібліографічний супровід календарних дат:

— Міжнародний жіночий день (8);

— Шевченківський тиждень;

— Міжнародний день читання вголос (2-га середа);

— Всесвітній день поезії (21);

— Міжнародний день ліквідації расової дискримінації (21);

— Всесвітній день водних ресурсів (22);

— Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного

мистецтва (23);

— Міжнародний день театру (27)

Залишити відповідь