Фактор-критерiальна модель

_________________________________________________________________________________________________

(ПІП, посада, заклад)

 

№ п/п Параметр

(F)

Ваго-мість

(m)

Критерії Вагомість критерія

(V)

 

Коефіцієнт прояву

(K)

0 0,25 0,5 0,75 1
1 Актуальність, перспективність

 

F1=m1(V1K1+ V2K2+ +V3K3)

0,14 1.Сприяє вирішенню завдань сучасного етапу розвитку освіти 0,36
2.Задовольняє потреби педагогічної практики 0,33
3.Допомагає в подоланні труднощів при здійсненні навчально-виховного процесу

 

0,31
2 Теоретичне обґрунтування

 

F2=m2(V4K4+ V5K5+ +V6K6)

0,12 4.Відповідність основним принципам, законам педагогічної діяльності 0,35
5.Наявність наукового підґрунтя з урахуванням нових підходів 0,33
6.Повнота обґрунтування

 

0,32
3 Наявність елементів новизни та оригінальності

 

F3=m3(V7K7+ V8K8)

0,16 7.Вихід за межі відомого в науці і масовій практиці 0,55
8.Раціоналізація окремих сторін педагогічної діяльності 0,45
4 Практична реалізація теоретичних положень досвіду

 

F4=m4(V9K9+ V10K10+

+V11K11)

0,13 9.Практичний матеріал відповідає обраній темі 0,30
10.Відповідає новим підходам вирішення проблеми 0,36
11.Відображає шляхи вирішення проблеми 0,34
5 Результативність

 

F5=m5(V12K12+ V13K13+

+V14K14)

0,15 12. Висока ефективність 0,37
13. Стабільність результатів 0,32
14. Раціональність витрат часу, зусиль, засобів 0,31
6 Якість додатків

 

F6=m6(V15K15+ V16K16)

0,10 15.Додатки відповідають темі досвіду 0,54
16.Правильність методичного оформлення 0,46
7 Можливість творчого наслідування досвіду іншими

 

F7=m7(V17K17+ V18K18)

0,11 17.Формулювання провідної ідеї досвіду 0,54
18.Можливість використання практичного досвіду учителями держави, області, району (міста), закладу освіти 0,46
8 Оформлення матеріалів

 

F8=m8(V19K19+ V20K20+

+V21K21+ V22K22)

0,09 19. Грамотність 0,25
20. Дотримання вимог оформлення 0,25
21. Креативність, дизайн 0,20
22.Посилання на джерела 0,30

 

Загальний рівень якості перспективного педагогічного досвіду визначається формулою:

D=F1+ F2+ F3+ F4+ F5+ F6+ F7+ F8

Градація критерію:

0 – критерій практично не виконується;

0,25 – критерій виявляється менший, ніж на половину висунутих вимог;

0,5 – критерій виявляється на половину висунутих вимог;

0,75 – критерій виявляється більше, ніж на половину висунутих вимог, але менше, ніж на відповідні вимоги;

1 – критерій виявляється встановленим вимогам.

Загальна кількість балів ________________

Підпис ______________________________

Hits: 237

Залишити відповідь